Uyarı: Kesim Hatası
Uyarı: Kesim Hatası
View content for :
Product:

Uyarı: Kesim Hatası

Durum

Yazıcı, kesici bıçağın çıktığını ve uygun bir şekilde hareket etmediğini algılamış
Kesim Hizmeti
: Kesici ünitesinde, operatörün servis verebileceği parçalar bulunmaz. Kesici kapağını (yuva) asla çıkarmayın. Kesici mekanizması içine asla bir cisim veya parmak sokmaya çalışmayın.
Onaylanmamış aletlerin, pamuklu çubukların, çözücülerin (alkol dahil) vb. kullanımı kesiciye zarar verebilir veya kesicinin ömrünü kısaltabilir ya da kesicinin sıkışmasına neden olabilir.

Neden

Yapışkan ve kağıt parçacıkları bıçağı sıkıştırabilir.

Çözüm

Operatör Eylemi
  1. POWER
    (GÜÇ) düğmesini 5 saniye boyunca basılı tutmak suretiyle gücü tutarak yazıcıyı kapatın. Yazıcının tamamen kapanmasını bekleyin. Yazıcıyı AÇIN.
  2. Yazıcı bu hatayı gideremezse bir servis teknisyeni çağırın. Bakımı kullanıcı tarafından yapılabilecek bir öğe değildir.