Uyarı: Yazıcı Kafasında Düşük Sıcaklık
Uyarı: Yazıcı Kafasında Düşük Sıcaklık
View content for :
Product:

Uyarı: Yazıcı Kafasında Düşük Sıcaklık

Durum

Neden: Çalışma Ortamı Çok Soğuk

Yazıcının bulunduğu yerdeki ortam sıcaklığı belirtilen çalışma aralığının altında.

Çözüm: Çalışma Ortamı Sıcaklığını Artırma veya Yazıcı Konumunu Değiştirme

Dahili Yazıcı Desteği - Operatör Eylemi
  1. Yazıcı kafası sıcaklığı kritik durumda (veya elektrik kesik).
  2. Yazıcıyı kapatın. Yazıcının yerini değiştirin ve doğal yollarla ısınmasını bekleyin. Sıcaklık çok hızlı değişirse yazıcı üzerinde ve içinde yoğuşma olabilir.
  3. Yazıcıyı çalışmaya hazır hale getirin ve yazıcıyı kullanmaya devam etmek için gücü açın. Bkz. Yazıcı için bir Konum Seçme.

Neden: Yazıcı Kafası Arızası

Yazıcı kafası düzgün yazdırma için gereken çalışma sıcaklığının altında.

Çözüm: Yazıcı Kafasını Değiştirme

Dahili Yazıcı Desteği
  1. Yazıcı kafasını değiştirin. Bkz. .