Alıştırmaları Tamamlama Dosyaları
Alıştırmaları Tamamlama Dosyaları
View content for :
Product:

Alıştırmaları Tamamlama Dosyaları

Örnek dosyalar, ZPL programlaması ve bu etkinliklerde kullanılan grafiklere referans olması için gösterilir.
Dosya 1:
ZEBRA.BMP
Zebra Logosunu gösterir.
Dosya 2:
SAMPLELABEL.TXT
^XA ^FO100,75^XGE:zebra.bmp^FS ^FO100,475^A0N,50,50^FDMirror from USB Completed^FS ^XZ
Bu basit etiket formatında, ikizleme alıştırmasının sonunda Zebra logosu ve bir metin satırı yazdırılır.
Dosya 3:
LOGO.ZPL
Zebra logosu bit eşlem dosyasını kullanır.
Dosya 4:
USBSTOREDFILE.ZPL
CT~~CD,~CC^~CT~ ^XA~TA012~JSN^LT0^LH0,0^JMA^PR4,4~SD15^LRN^CI0^XZ ~DG000.GRF,07680,024,,[image data] ^XA ^LS0 ^SL0 ^BY3,3,91^FT35,250^BCN,,Y,N^FC%,{,#^FD%d/%m/%Y^FS ^FT608,325^XG000.GRF,1,1^FS ^FT26,75^A0N,28,28^FH\^FDThis label was printed from a format stored^FS ^FT26,125^A0N,28,28^FH\^FDon a USB Flash Memory drive. ^FS ^BY3,3,90^FT33,425^BCN,,Y,N ^FD>:Zebra Technologies^FS ^PQ1,0,1,Y^XZ ^XA^ID000.GRF^FS^XZ
Bu etiket formatında bir resim ve metin yazdırılır. Bu dosya, yazdırılabilmesi için USB bellek aygıtında kök düzeyinde saklanır.
Dosya 5:
VLS_BONKGRF.ZPL
Dosya 6:
VLS_EIFFEL.ZPL
Dosya 7:
USBSTOREDFILE.ZPL
^XA ^CI28 ^BY2,3,91^FT38,184^BCN,,Y,N^FC%,{,#^FD%d/%m/%Y^FS ^FO385,75^XGE:zebra.bmp^FS ^FT40,70^A0N,28,28^FH\^FDThis label was printed using a keyboard input. ^FS ^FT35,260^A0N,28,28^FH\^FDThis label was printed by:^FS ^FT33,319^A0N,28,28^FN1"Enter Name"^FS ^XZ
USB klavye girişi alıştırması için kullanılan bu etiket formatı aşağıdakileri yapar:
  • Gerçek Zamanlı Saat (RTC) ayarınıza bağlı olarak, geçerli tarihe sahip bir barkod oluşturur.
  • Zebra logosu grafiğini yazdırır.
  • Sabit metni yazdırır.
  • Operatör tarafından klavyeyle girilen metni yazdırır.
Dosya 8:
USBSTOREDFILE.ZPL
^XA ^CI28 ^BY2,3,91^FT38,184^BCN,,Y,N^FC%,{,#^FD%d/%m/%Y^FS ^FO385,75^XGE:zebra.bmp^FS ^FT40,70^A0N,28,28^FH\^FDThis label was printed using a smart device input. ^FS ^FT35,260^A0N,28,28^FH\^FDThis label was printed by:^FS ^FT33,319^A0N,28,28^FN1"Enter Name"^FS^XZ
Önceki etiketle aynı etiket formatı, yalnızca farklı metin yazdırma ile. Bu format, akıllı cihaz girişi alıştırması için kullanılır.