Alıştırma 2: USB Flash Sürücüden bir Etiket Formatı Yazdırma
Alıştırma 2: USB Flash Sürücüden bir Etiket Formatı Yazdırma
View content for :
Product:

Alıştırma 2: USB Flash Sürücüden bir Etiket Formatı Yazdırma

Bu alıştırmada, USB Flash sürücü gibi bir USB yığın depolama cihazından dosyaları yazdırabilmeniz için Renkli Dokunmatik Ekran özellikli ZD aile yazıcısındaki Print USB File (USB'den Dosya Yazdır) menüsü kullanılır.
USB yığın depolama cihazından yalnızca yazdırılabilir dosyalar (
.ZPL
ve
.XML
) yazdırılabilir ve bu dosyalar bir dizinde değil, kök düzeyinde olmalıdır.
1 Terabayta (TB) kadar USB Flash sürücüleri (veya bellek çubuğu) destekler. Yazıcı 1 TB'den büyük sürücüleri tanımaz.
USB Flash sürücü FAT dosya sistemiyle biçimlendirilmelidir. Dosya adları sadece 1 ila 16 alfasayısal karakterden oluşabilir (A, a, B, b, C, c, ..., 0, 1, 2, 3, ...). Yalnızca ASCII karakterleri kullanın. Dosya adlarında Asya karakterleri, Kiril karakterleri ya da aksanlı karakterler kullanmayın. Bir dosya adında alt çizgiler varsa bazı işlevler düzgün çalışmayabilir. Bunun yerine noktaları kullanın.
Bir dosya adında alt çizgiler varsa bazı işlevler düzgün çalışmayabilir. Bunun yerine noktaları kullanın.
 1. Önceden hazırlanmış USB'yi kullanın
 2. Aşağıdaki dosyaları, USB Flash sürücünün kök düzeyindeki dizinine kopyalayın:
  Dosya 4:
  USBSTOREDFILE.ZPL
  Dosya 5:
  VLS_BONKGRF.ZPL
  Dosya 6:
  VLS_EIFFEL.ZPL
 3. Yazıcıya medya yükleyin. Rulo Medyayı Yükleme bölümünü inceleyin.
 4. USB Flash sürücüyü yazıcıdaki USB ana bilgisayar portuna takın.
 5. Yazıcının ekranından, yazıcının
  Home
  (Giriş) ekranındaki
  Menu (Menü)
  Storage (Depolama)
  öğelerine dokunun.
  Yazıcının Giriş ekranı görüntülenir.
 6. Menu (Menü)
  Storage (Depolama)
  USB
  Print: (Yazdır:)
  From USB (USB'den)
  öğelerine dokunun.
  Print: (Yazdır:) öğesi görüntülenir. USB menü ekranından.
  Yazıcı, mevcut dosyaları listeler.
 7. İstediğiniz dosyaların yanındaki
  box
  öğesine dokunun.
  Select All
  (Tümünü Seç) öğesi de mevcuttur.
 8. Seçilen dosyaları yazdırmak için
  checkmark
  öğesine dokunun.
 9. USB Flash sürücüyü yazıcıdan çıkarın.