Güç Arızası Kurtarma Modu Jumper'ı (Varsayılan KAPALI)
Güç Arızası Kurtarma Modu Jumper'ı (Varsayılan KAPALI)
View content for :
Product:

Güç Arızası Kurtarma Modu Jumper'ı (Varsayılan KAPALI)

Yazıcı Bağlantı Modüllerinin tümünde bir Güç Arızası Kurtarma jumper'ı vardır. Varsayılan olarak KAPALI konuma ayarlanır. Jumper AÇIK olarak ayarlandığında, yazıcı etkin bir (AÇIK) AC güç kaynağına takıldığında (ve güç kapalı değilse), otomatik olarak Güç AÇIK hale gelir.
  • Güç AÇMA/KAPAMA davranışları için bkz. ZD611T Standart Arabirim Kontrolleri
    Power
    (Güç) Düğmesi - Güç Arızası Kurtarma Modu.
  • Modu etkinleştirme talimatları için Güç Arızası Kurtarma Modu Jumper'ını Ayarlama bölümünü inceleyin
Güç Arızası Kurtarma Modu, yalnızca bir Yazıcı Bağlantı Modülü takılı yazıcılarda bulunur.