boşluk/çentikli medya
boşluk/çentikli medya

boşluk/çentikli medya

Bir etiket/basılı formatın nerede bittiğini ve sonrakinin nerede başladığını gösteren bir ayırma, çentik veya deliğe sahip medya.
Boşluk/Çentikli medya
Bunu siyah işaretli medya veya sürekli medya ile karşılaştırın.