Ağ Ayarları
Ağ Ayarları
View content for :
Product:

Ağ Ayarları

Ağ Ayarları
Ağ Ayarı
Açıklama
Reset Network (Ağı Sıfırla)
Bu seçenek kablolu ya da kablosuz (WLAN) yazdırma sunucusunu sıfırlar. Ağ ayarlarındaki tüm değişikliklerin geçerli olması için yazdırma sunucusunu sıfırlamanız gerekir.
İlgili ZPL komutları:
~WR
Kullanılan SGD komutu:
device.reset
Yazıcı web sayfası:
Print Server Settings (Yazdırma Sunucusu Ayarları)
Factory Print Server Settings (Fabrika Yazdırma Sunucusu Ayarları)
Primary Network (Birincil Ağ)
Kablolu veya kablosuz yazdırma sunucularından hangisinin birincil kabul edileceğini belirleyin.
Kabul edilen değerler:
wired (kablolu), wlan
İlgili ZPL komutları:
^NC
Kullanılan SGD komutu:
ip.primary_network
IP Port (IP Portu)
Bu yazıcı ayarı, TCP yazdırma servisinin dinlediği port numarasını ifade eder. Ana bilgisayardan gelen normal TCP iletişimleri bu porta yönlendirilmelidir.
Kullanılan SGD komutu:
ip.port
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ İletişimi Kurulumu)
TCP/IP Settings (TCP/IP Ayarları)
IP Alternate Port (IP Alternatif Portu)
Bu komut, alternatif TCP portunun port numarasını belirler.
Bu komutu destekleyen yazdırma sunucuları aynı anda bağlantılar için hem birincil portu hem de alternatif portu izleyeceklerdir.
Kullanılan SGD komutu:
ip.port_alternate
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ İletişimi Kurulumu)
TCP/IP Settings (TCP/IP Ayarları)
Visibility Agent (Görünürlük Aracısı)
Yazıcı kablolu veya kablosuz bir ağa bağlandığında, Bulut Tabanlı Zebra Yazıcı Konektörü üzerinden şifreli, sertifika-kimlik doğrulamalı bir web soket bağlantısı kullanarak Zebra Varlık Görünürlüğü Servisine bağlanmaya çalışacaktır. Yazıcı, Bulma Verileri ile Ayarları ve Uyarı Verilerini gönderir. Herhangi bir etiket formatında yazdırılan veriler İLETİLMEZ.
Bu özelliği kapatmak için bu ayarı devre dışı bırakın. (Daha fazla bilgi edinmek için zebra.com adresindeki "Varlık Görünürlüğü Aracısını Kaldırma" uygulama notunu inceleyin.)
Kabul edilen değerler:
on (açık), off (kapalı)
Kullanılan SGD komutu:
weblink.zebra_connector.enable
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Configuration (Ağ Yapılandırması)
Cloud Connect Settings (Cloud Connect Ayarları)
IP Protocol (wired or WLAN) [IP Protokolü (kablolu veya WLAN)]
Bu parametre kullanıcının (kalıcı) ya da sunucunun (dinamik) IP adresini seçip seçmeyeceğini belirlemesini sağlar. Dinamik seçeneğin belirlenmesi halinde bu parametre, kablolu ya da kablosuz yazdırma sunucusunun sunucudan IP adresini alma yöntemlerini bildirir.
Kabul edilen değerler:
  • all (tümü)
  • gleaning only (sadece toplama)
  • rarp
  • bootp
  • dhcp
  • dhcp ve bootp
  • permanent (kalıcı)
İlgili ZPL komutları:
^ND
Kullanılan SGD komutu:
Kablolu:
internal_wired.ip.protocol
WLAN:
wlan.ip.protocol
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ İletişimi Kurulumu)
TCP/IP Settings (TCP/IP Ayarları)
IP Address (wired or WLAN) [IP Adresi (kablolu veya WLAN)]
Yazıcının IP adresini görüntüleyin ve gerekirse değiştirin. Bu ayara yapılan değişiklikleri kaydetmek için IP Protocol (IP Protokolü) öğesini PERMANENT (Kalıcı) olarak ayarlayın ve ardından yazdırma sunucusunu sıfırlayın.
Kabul edilen değerler:
Her alan için 000 ila 255
İlgili ZPL komutları:
^ND
Kullanılan SGD komutu:
Kablolu:
internal_wired.ip.addr
WLAN:
wlan.ip.addr
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ İletişimi Kurulumu)
TCP/IP Settings (TCP/IP Ayarları)
Subnet Mask (wired or WLAN) [Alt Ağ Maskesi (kablolu veya WLAN)]
Alt ağ maskesini görüntüleyin ve gerekirse değiştirin. Bu ayara yapılan değişiklikleri kaydetmek için IP Protocol (IP Protokolü) öğesini PERMANENT (Kalıcı) olarak ayarlayın ve ardından yazdırma sunucusunu sıfırlayın.
Kabul edilen değerler:
Her alan için 000 ila 255
İlgili ZPL komutları:
^ND
Kullanılan SGD komutu:
Kablolu:
internal_wired.ip.netmask
WLAN:
wlan.ip.netmask
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ İletişimi Kurulumu)
TCP/IP Settings (TCP/IP Ayarları)
Ağ Geçidi (kablolu veya WLAN)
Varsayılan ağ geçidini görüntüleyin ve gerekirse değiştirin. Bu ayara yapılan değişiklikleri kaydetmek için IP Protocol (IP Protokolü) öğesini PERMANENT (Kalıcı) olarak ayarlayın ve ardından yazdırma sunucusunu sıfırlayın.
Kabul edilen değerler:
Her alan için 000 ila 255
İlgili ZPL komutları:
^ND
Kullanılan SGD komutu:
Kablolu:
internal_wired.ip.gateway
WLAN:
wlan.ip.gateway
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ İletişimi Kurulumu)
TCP/IP Settings (TCP/IP Ayarları)
MAC Adresi
Yazdırma sunucularının Medya Erişim Kontrolü (MAC) adresini görüntüleyin.
Kullanılan SGD komutu:
Kablolu:
internal_wired.mac_addr
WLAN:
wlan.mac_addr
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ iletişim Ayarı)
Wireless Setup (Kablosuz Ayarı)
ESSID
Kablosuz yazdırma sunucusu tarafından kullanılan Genişletilmiş Servis Seti Kimliğini (ESSID) görüntüleyin ve gerekirse değiştirin. Bu ayar, kablosuz ağınız tarafından kullanılan değerle eşleşmelidir.
Kabul edilen değerler:
32 karakterli alfasayısal dize (varsayılan 125)
Kullanılan SGD komutu:
wlan.essid
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ iletişim Ayarı)
Wireless Setup (Kablosuz Ayarı)