Kalibrasyon ve Tanılama Araçları
Kalibrasyon ve Tanılama Araçları
View content for :
Product:

Kalibrasyon ve Tanılama Araçları

Kalibrasyon ve Tanılama Araçları
Öğe
Açıklama
Print Information (Yazdırma Bilgileri)
Belirtilen bilgileri, bir veya daha fazla etikete yazdırın.
Kabul edilen değerler:
 • SETTINGS (AYARLAR): Yazıcı yapılandırma etiketini yazdırır.
 • NETWORK (AĞ): Kurulu olan her bir yazdırma sunucusu için ayarları yazdırır.
 • FORMATS (FORMATLAR): Yazıcının RAM'inde, Flash belleğinde ya da isteğe bağlı bellek kartında saklanan formatları yazdırır.
 • IMAGES (RESİMLER): Yazıcının RAM'inde, Flash belleğinde ya da isteğe bağlı bellek kartında saklanan resimleri yazdırır.
 • FONTS (YAZI TİPLERİ): Standart yazı tipleri ve isteğe bağlı yazı tipleri de dahil olmak üzere yazıcıda mevcut yazı tiplerini yazdırır. Yazı tipleri, RAM ya da Flash bellekte saklanabilir.
 • BARCODES (BARKODLAR): Yazıcıda mevcut barkodları yazdırır. Barkodlar, RAM ya da Flash bellekte saklanabilir.
 • ALL (TÜMÜ): Önceki altı etiketi yazdırır.
 • SENSOR PROFILE (SENSÖR PROFİLİ): Mevcut sensör değerlerine göre sensör ayarlarını gösterir. Sonuçları yorumlamak için bkz. Sensor Profile (Sensör Profili).
İlgili ZPL komutları:
SETTINGS (AYARLAR):
~WC
NETWORK (AĞ):
~WL
SENSOR PROFILE (SENSÖR PROFİLİ):
~JG
Diğerleri:
^WD
Kontrol paneli tuşları:
SETTINGS (AYARLAR) ve NETWORK (AĞ): Aşağıdakilerden birini yapın:
 • Yazıcı açılırken
  CANCEL
  (İPTAL) düğmesini basılı tutun.
 • Yazıcı Hazır durumdayken
  FEED
  (BESLE) +
  CANCEL
  (İPTAL) düğmesini 2 saniye süreyle basılı tutun.
SENSOR PROFILE (SENSÖR PROFİLİ): Yazıcı açılırken
FEED
(BESLE) +
CANCEL
(İPTAL) düğmesini basılı tutun.
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Print Listings on Label (Listeleri Etikete Yazdır)
Power-Up Action (Açılış Eylemi)
Açılış sırasında yazıcının yapacağı işlemi belirleyin.
Kabul edilen değerler:
 • CALIBRATE (KALİBRE ET): Sensör seviyelerini ve eşikleri ayarlar, etiket uzunluğunu belirler ve medyayı sonraki web'e besler.
 • FEED (BESLE): Etiketleri ilk kayıt noktasına besler.
 • LENGTH (UZUNLUK): Geçerli sensör değerlerini kullanarak etiket uzunluğunu belirler ve medyayı sonraki web'e besler.
 • NO MOTION (HAREKET YOK): Yazıcıya medyayı hareket ettirmemesini söyler. Web'in düzgün yerleştirildiğinden manuel olarak emin olmalı ya da sonraki web'i konumlamak için FEED'e (BESLE) basmalısınız.
 • SHORT CAL (KISA KALİBRASYON): Sensör kazancını ayarlamadan medya ve web eşiklerini ayarlar, etiket uzunluğunu belirler ve medyayı sonraki web'e besler.
İlgili ZPL komutları:
^MF
Kullanılan SGD komutu:
ezpl.power_up_action
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Calibration (Kalibrasyon)
Head-Close Action (Kafa Kapama Eylemi)
Yazıcı kafasını kapattığınızda yazıcının yapacağı işlemi belirleyin.
Kabul edilen değerler:
 • CALIBRATE (KALİBRE ET): Sensör seviyelerini ve eşikleri ayarlar, etiket uzunluğunu belirler ve medyayı sonraki web'e besler.
 • FEED (BESLE): Etiketleri ilk kayıt noktasına besler.
 • LENGTH (UZUNLUK): Geçerli sensör değerlerini kullanarak etiket uzunluğunu belirler ve medyayı sonraki web'e besler.
 • NO MOTION (HAREKET YOK): Yazıcıya medyayı hareket ettirmemesini söyler. Web'in düzgün yerleştirildiğinden manuel olarak emin olmalı ya da sonraki web'i konumlamak için FEED'e (BESLE) basmalısınız.
 • SHORT CAL (KISA KALİBRASYON): Sensör kazancını ayarlamadan medya ve web eşiklerini ayarlar, etiket uzunluğunu belirler ve medyayı sonraki web'e besler.
İlgili ZPL komutları:
^MF
Kullanılan SGD komutu:
ezpl.head_close_action
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Calibration (Kalibrasyon)
Load Defaults (Varsayılanları Yükle)
Belirli yazıcıyı, yazdırma sunucusu ve ağ ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına döndürün. Varsayılanları yüklerken dikkatli olmanız gerekir. Elle yapılan ayarların hepsini tekrar yüklemek zorunda kalacaksınız.
Kabul edilen değerler:
 • FACTORY (FABRİKA): Ağ ayarları dışındaki tüm yazıcı ayarlarını varsayılan fabrika ayarlarına geri yükler. Varsayılanları yüklerken dikkatli olmanız gerekir. Elle yapılan ayarların hepsini tekrar yüklemek zorunda kalacaksınız.
 • NETWORK (AĞ): Yazıcının kablolu veya kablosuz yazdırma sunucusunu yeniden başlatır. Kablosuz bir yazdırma sunucusu ile yazıcı kablosuz ağınızla da yeniden ilişkilendirecektir.
 • LAST SAVED (SON KAYDEDİLEN): En son kalıcı kayıttaki ayarları yükler.
İlgili ZPL komutları:
FACTORY (FABRİKA):
^JUF
NETWORK (AĞ):
^JUN
LAST SAVED (SON KAYDEDİLEN):
^JUR
Kontrol paneli tuşları:
FACTORY (FABRİKA): Yazıcı parametrelerini fabrika değerlerine sıfırlamak için
FEED
(BESLE) +
PAUSE
(DURAKLAT) düğmelerini basılı tutun.
NETWORK (AĞ): Ağ parametrelerini fabrika değerlerine sıfırlamak için açılış sırasında
CANCEL
(İPTAL) +
PAUSE
(DURAKLAT) düğmelerini basılı tutun.
LAST SAVED (SON KAYDEDİLEN): N/A
Yazıcı web sayfası:
FACTORY (Fabrika):
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Restore Default Configuration (Varsayılan Yapılandırmayı Geri Yükle)
NETWORK (AĞ):
Print Server Settings (Yazdırma Sunucusu Ayarları)
Reset Print Server (Yazdırma Sunucusunu Sıfırla)
LAST SAVED (SON KAYDEDİLEN):
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Restore Saved Configuration (Kaydedilen Yapılandırmayı Geri Yükle)
Ortam ve Şerit Sensörü Kalibrasyonu
Medya ve şerit sensörlerinin hassasiyetini ayarlamak için yazıcıyı kalibre edin.
Bir kalibrasyon prosedürünün yapılmasına ilişkin tüm talimatlar için bkz. Şerit ve Medya Sensörlerini Kalibre Etme.
İlgili ZPL komutları:
~JC
Kullanılan SGD komutu:
ezpl.manual_calibration
Kontrol paneli tuşları:
Kalibrasyonu başlatmak için
PAUSE
(DURAKLAT) +
CANCEL
(İPTAL) düğmesini 2 saniye basılı tutun.
Yazıcı web sayfası:
Kalibrasyon prosedürü web sayfalarından başlatılamaz. Sensör kalibrasyonu sırasında yapılan ayarlar için aşağıdaki web sayfasına bakın:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Calibration (Kalibrasyon)
Zebra Teknik Desteği ya da yetkili bir servis teknisyeni tarafından aksi belirtilmedikçe bu ayarları değiştirmeyin.
Communication Diagnostics Mode (İletişim Tanılama Modu)
Yazıcının kendisi tarafından alınan tüm veriler için on altılık değerler vermesi amacıyla bu diagnostik aracını kullanın.
Kabul edilen değerler:
 • DISABLED (DEVRE DIŞI)
 • ENABLED (ETKİN)
İlgili ZPL komutları:
Etkinleştirmek için
~JD
Devre dışı bırakmak için
~JE
Kullanılan SGD komutu:
device.diagnostic_print
Kontrol paneli tuşları:
Yazıcı Hazır durumdayken
PAUSE
(DURAKLAT) +
FEED
(BESLE) düğmesini 2 saniye basılı tutun.