Yazdırma Ayarları
Yazdırma Ayarları
View content for :
Product:

Yazdırma Ayarları

Yazdırma Ayarları
Yazdırma Ayarı
Açıklama
Baskı Koyuluğu
Koyuluğu, iyi yazdırma kalitesi sunan en düşük ayara getirin. Koyuluğu çok yükseğe getirirseniz etiket resmi net şekilde yazdırılmayabilir, barkodlar düzgün taranmayabilir, sayfaya şerit çekilebilir ya da yazıcı kafası erken aşınabilir.
İsterseniz en iyi koyuluk ayarını belirlemek için Barkod Kalitesini Değerlendirme seçeneğini kullanın.
Kabul edilen değerler:
0,0 - 30,0
İlgili ZPL komutları:
^MD, ~SD
Kullanılan SGD komutu:
print.tone
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
General Setup (Genel Ayarlar)
Darkness (Koyuluk)
Print Speed (Yazdırma Hızı)
Etiket yazdırma hızını seçin (saniyede inç olarak verilir). Daha düşük yazdırma hızları, daha iyi yazdırma kalitesi sunar. Ayrıca bkz. Programlanabilir sabit yazdırma hızları (saniye başına).
Kabul edilen değerler:
203 dpi: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
300 dpi: 2, 3, 4, 5, 6
İlgili ZPL komutları:
^PR
Kullanılan SGD komutu:
media.speed
Medya Türü
Kullandığınız medya türünü seçin.
Kabul edilen değerler:
 • CONTINUOUS (SÜREKLİ)
 • GAP/NOTCH (BOŞLUK/ÇENTİK)
 • MARK (İŞARET)
CONTINUOUS (Sürekli) öğesini seçerseniz etiket formatınıza etiket uzunluğu da eklemeniz gerekir (ZPL kullanıyorsanız
^LL
).
İlgili ZPL komutları:
^MN
Kullanılan SGD komutu:
ezpl.media_type
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Media Setup (Medya Ayarları)
Media Type (Medya Türü)
Yazdırma Yöntemi
Yazıcının Doğrudan Termal modunu mu (şerit yok) yoksa Termal Aktarım modunu mu (termal transfer medyasını ve şeridini kullanarak) kullanacağını belirleyin.
Kabul edilen değerler:
 • THERMAL TRANS (TERMAL AKTARIM)
 • DOĞRUDAN TERMAL
İlgili ZPL komutları:
^MT
Kullanılan SGD komutu:
ezpl.print_method
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Media Setup (Medya Kurulumu)
Print Method (Yazdırma Yöntemi)
Tear-Off Position (Yırtma Konumu)
Gerekirse yazdırma işleminden sonra medyanın yırtma çubuğunun üzerindeki konumunu ayarlayın.
Kabul edilen değerler:
–120 ila 120
 • Daha yüksek değerler medyayı dışa hareket ettirir (yırtma çizgisi sonraki etiketin ön kenarına yakınlaşır).
 • Daha düşük değerler medyayı içe hareket ettirir (yırtma çizgisi basılan etiketin kenarına yakınlaşır).
1
Medya yönü
2
Yırtma çizgisi fabrikada 000 konumuna ayarlıdır
İlgili ZPL komutları:
~TA
Kullanılan SGD komutu:
ezpl.tear_off
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
General Setup (Genel Ayarlar)
Tear Off (Yırtma)
Print Width (Yazdırma Genişliği)
Kullanılmakta olan etiketlerin genişliğini nokta olarak belirleyin. Varsayılan değer, yazıcı kafasının DPI değerine bağlı olarak yazıcının maksimum genişliğidir.
Kabul edilen değerler:
Genişliği fazla dar ayarlamak, etiketin bazı bölümlerinin medyaya yazdırılmamasına neden olabilir. Genişliği fazla geniş ayarlamak, biçimlendirme belleğinin boşa harcanmasına ve yazıcının etiketin üzerinden merdane silindirine yazdırmasına sebep olabilir. Görüntü
^POI
ZPL II komutu kullanılarak ters çevrildiyse bu ayar, etiket biçiminin yatay pozisyonunu etkileyebilir.
0000 ila 1248 nokta
İlgili ZPL komutları:
^PW
Kullanılan SGD komutu:
ezpl.print_width
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Media Setup (Medya Kurulumu)
Print Width (Yazdırma Genişliği)
Medya Kullanım Yöntemi
Yazıcı seçeneklerinizle uyumlu bir medya kullanım yöntemi seçin.
Yazdırma modu seçimlerinin farklı yazıcı seçenekleriyle nasıl çalıştığı hakkında bilgi için bkz. Medya Kullanım Yöntemini Belirleme.
Kabul edilen değerler:
 • TEAR OFF (YIRTMA)
 • CUTTER (Kesici)
 • PEEL (Çıkarma)
İlgili ZPL komutları:
^MM
Kullanılan SGD komutu:
media.printmode
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
General Setup (Genel Ayarlar)
Print Mode (Yazdırma Modu)
Label Left Position (Etiket Sol Konumu)
Gerekirse yazdırma konumunu etiket üzerinde yatay olarak kaydırın. Pozitif değerler görüntünün sol kenarını seçili nokta sayısı kadar etiketin ortasına taşırken negatif değerler ise görüntünün sol kenarını etiketin sol kenarına taşır.
Kabul edilen değerler:
–9999 ila 9999
İlgili ZPL komutları:
^LS
Kullanılan SGD komutu:
zpl.left_position
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Advanced Setup (Gelişmiş Kurulum)
Left Position (Sol Konum)
Reprint Mode (Yeniden Yazdırma Modu)
Yeniden yazdırma modu etkinleştirildiğinde yazıcının kontrol panelindeki AŞAĞI OK düğmesine basarak yazdırılan son etiketi yeniden yazdırabilirsiniz.
Kabul edilen değerler:
 • ON (Açık)
 • OFF (KAPALI)
İlgili ZPL komutları:
^JZ
Kullanılan SGD komutu:
ezpl.reprint_mode
Maksimum Etiket Uzunluğu
Maksimum etiket uzunluğunu ayarlayın.
Kabul edilen değerler:
0 ila yazıcının desteklediği maksimum etiket uzunluğu
Mevcut etiket uzunluğu artı etiketler arası boşlukla birlikte en az 25,4 mm (1,0 inç) olan bir değer belirtin. Değeri etiket uzunluğundan küçük bir değere ayarlarsanız yazıcı, sürekli medyanın yüklendiğini varsayar ve kalibre olamaz.
Örneğin etiketin uzunluğu, etiketler arası boşluk dahil 152 mm (6,0 inç) ise parametreyi en az 178 mm'ye (7,0 inç) ayarlayın.
1
Etiket uzunluğu (etiketler arası boşluk dahil)
2
Etiketler arası boşluk
3
Maksimum etiket uzunluğunu yaklaşık olarak bu değere ayarlayın
İlgili ZPL komutları:
^ML
Kullanılan SGD komutu:
ezpl.label_length_max
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Media Setup (Medya Ayarları)
Maximum Length (Maksimum Uzunluk)
Etiket Uzunluğu
Kalibre edilmiş etiket uzunluğunu noktalar halinde görüntüleyin.
Bu değer, aşağıdaki koşullardan yalnızca biri altında değiştirilebilir:
 • yazıcı sürekli medyaya ayarlanmışsa
 • İkinci
  ^LL
  parametresi
  Y
  olarak ayarlanmışsa
İlgili ZPL komutları:
^LL