Sensör Ayarları
Sensör Ayarları
View content for :
Product:

Sensör Ayarları

Sensör kalibrasyonu hakkında bilgi almak için bkz. Şerit ve Medya Sensörlerini Kalibre Etme.
Sensör Ayarları
Sensör Ayarı
Açıklama
Sensör Türü
Kullanmakta olduğunuz medya için uygun olan medya sensörünü seçin. Tüm medya türleri ile yansıtıcı sensör kullanılabilir. Aktarıcı sensör sadece basit boşluk medyası için kullanılmalıdır.
Kabul edilen değerler:
  • TRANSMISSIVE (AKTARICI)
  • REFLECTIVE (YANSITICI)
İlgili ZPL komutları:
^JS
Kullanılan SGD komutu:
device.sensor_select
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Media Setup (Medya Ayarları)
Label Sensor (Etiket Sensörü)
Etiket sensörünün hassasiyetini ayarlayın.
Bu değer, sensör kalibrasyonu sırasında ayarlanır. Zebra Teknik Desteği ya da yetkili bir servis teknisyeni tarafından aksi belirtilmedikçe bu ayarı değiştirmeyin.
Kabul edilen değerler:
0 - 255
Kullanılan SGD komutu:
ezpl.label_sensor
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Calibration (Kalibrasyon)
Take Label (Etiket Al)
Etiket al LED'inin şiddetini ayarlayın.
Bu değer, sensör kalibrasyonu sırasında ayarlanır. Zebra Teknik Desteği ya da yetkili bir servis teknisyeni tarafından aksi belirtilmedikçe bu ayarı değiştirmeyin.
Kabul edilen değerler:
0 - 255
Kullanılan SGD komutu:
ezpl.take_label
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Calibration (Kalibrasyon)