Şerit ve Medya Sensörlerini Kalibre Etme
Şerit ve Medya Sensörlerini Kalibre Etme
View content for :
Product:

Şerit ve Medya Sensörlerini Kalibre Etme

Yazıcı kalibrasyonu, medya ve şerit sensörlerinin hassasiyetini ayarlar. Ayrıca yazdırılan görüntünün düzgün şekilde hizalanmasını ve optimum yazdırma kalitesini sağlamaya yardımcı olur.
Aşağıdaki durumlarda kalibrasyon yapın:
  • Farklı bir şerit veya medya boyutuna ya da türüne geçtiyseniz.
  • Yazıcı aşağıdaki sorunlardan herhangi biriyle karşılaşıyorsa:
    • etiketleri atlama
    • yazdırılan görüntünün sağa sola veya yukarı aşağı kayması
    • şeridin takıldığında veya bittiğinde algılanmaması
    • aralıklı etiketlere sürekli etiket olarak davranılması