Yazıcıyı Kablosuz Ağınıza Bağlama
Yazıcıyı Kablosuz Ağınıza Bağlama
View content for :
Product:

Yazıcıyı Kablosuz Ağınıza Bağlama

Yazıcının isteğe bağlı kablosuz yazdırma sunucusunu kullanmak istiyorsanız yazıcıyı kablosuz yazdırma sunucusu üzerinden Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN) ile iletişim kuracak şekilde yapılandırmanız gerekebilir.
Zebra yazdırma sunucuları hakkında ek bilgi için Zebranet kablolu ve kablosuz Yazdırma Sunucusu kullanım kılavuzuna bakın. Bu kılavuzun en son sürümünü indirmek için zebra.com/manuals adresine gidin.
 1. Sürücüleri Sürücüleri Yükleme ve Windows Tabanlı Bir Bilgisayara Bağlanma bölümünde belirtilen şekilde yükleyin.
 2. Gerekirse kablosuz yönlendiriciniz tarafından kullanılan değerle eşleşen ESSID değerini belirtin. Kullanılacak ESSID değerini ağ yöneticinizle kontrol edin. Değeri değiştirmenin yolları için bkz. ESSID (ESSID Bağlantısı > Ağlar > ESSID).
 3. Gerekirse aşağıdaki yazıcı ayarlarını yapılandırın. Ağınız için uygun değerler için ağ yöneticinize başvurun.
  • Gateway (Ağ Geçidi): LAN'ınızın ağ geçidi değeriyle eşleştirin.
  • Subnet (Alt Ağ): LAN'ınızın alt ağ değeriyle eşleştirin.
 4. Ağ ayarlarında yapılan değişikliklerin geçerli olması için ağı sıfırlayın [bkz. (Bağlantı > Ağlar > Ağı SıfırlaAğı Sıfırla)].
 5. Yazıcı yine de bağlanmazsa aşağıdaki ek ayarları yapılandırarak statik bir IP adresi ayarlamayı deneyin ve ağı yeniden sıfırlayın. Ağınız için uygun değerler için ağ yöneticinize başvurun.
  • IP Protocol: ALL (TÜMÜ) değerini PERMANENT (KALICI) olarak değiştirin.
  • IP Address (IP Adresi): Yazıcıya benzersiz bir IP adresi atayın.