Kontrol Paneli
Kontrol Paneli
View content for :
Product:

Kontrol Paneli

1
STATUS
(DURUM) ışığı
Bu gösterge ışıkları yazıcının güncel durumunu gösterir. Daha fazla bilgi için bkz. Gösterge Işıkları.
2
PAUSE
(DURAKLAT) ışığı
3
DATA
(VERİ) ışığı
4
SUPPLIES
(SARF MALZEMELERİ) ışığı
5
NETWORK
(AĞ) ışığı
6
PAUSE
(DURAKLAT) düğmesi, her basıldığında yazıcıyı duraklatır ya da tekrar çalıştırır.
7
FEED
(BESLE) düğmesi, her basıldığında yazıcının boş bir etiket yüklemesini sağlar.
8
CANCEL
(İPTAL) düğmesi, yazıcı duraklatıldığında etiket formatlarını iptal eder.
  • Bir sonraki etiket formatını iptal etmek için bir kez basın.
  • Tüm etiket formatlarını iptal etmek için 2 saniye basılı tutun.