r-zt2x0-selecting-a-print-mode
Yazdırma Modu Seçme

Yazdırma Modu Seçme

Kullanılan medyaya ve mevcut yazıcı seçeneklerine uygun olan bir yazdırma modu kullanın. Rulo ve yelpaze kıvrımlı medya için medya yolu aynıdır. Yazıcıyı kullanılabilir bir baskı moduna ayarlamak için bkz. Yazdırma Ayarları.
Yazdırma Modları ve Yazıcı Seçenekleri
Yazdırma Modu
Ne Zaman Kullanılır/Gerekli Yazıcı Seçenekleri
Yazıcı Eylemleri
Yırtma (varsayılan ayar)
Uygulamaların çoğunda kullanın. Bu mod, tüm yazıcı seçenekleri ve çoğu medya türüyle kullanılabilir.
Yazıcı etiket formatlarını, aldığı gibi yazdırır. Yazıcının kullanıcısı yazdırılmış etiketleri yazdırdıktan sonra herhangi bir zamanda yırtabilir.
Tear-Off (Yırtma) modundaki rulo medya
(şerit yüklü termal aktarım medyası kullanılırken gösterilmektedir)
Tear-Off (Yırtma) modundaki yelpaze kıvrımlı medya
(doğrudan termal medya kullanırken ve şerit kullanmazken gösterilmektedir)
Peel-Off (Çıkarma)
Yazıcıda Çıkarma seçeneği veya Astar Takma seçeneği varsa kullanın. Astar Takma seçeneği yalnızca ZT230 yazıcıda mevcuttur.
Yazıcı, yazdırma sırasında etiketi astardan soyar ve ardından etiket sökülene kadar duraklar. Astar yazıcının ön tarafından çıkar.
  • Çıkarma modunda astar yazıcının ön tarafından çıkar.
  • Astar Takma ile Çıkarma modunda astar, Astar Takma miline ve geri sarma miline sarılır.
Peel-Off (Çıkarma) modu
(şerit sistemi olmadan gösterilmektedir)
Astar Takma ile Çıkarma modu*
(doğrudan termal medya kullanırken ve şerit kullanmazken gösterilmektedir)
Cutter (Kesici)
Etiketlerin kesilmesini istediğinizde yazıcıda kesici seçeneği varsa kullanın.
Yazıcı bir etiket yazdırır ve ardından etiketi keserek ayırır.
Cutter (Kesici) modu
(doğrudan termal medya kullanırken ve şerit kullanmazken gösterilmektedir)