Yağlama
Yağlama

Yağlama

Bu yazıcıda yağlanması gereken tek kısım kesici modülüdür. Kesici Modülünü Temizleme ve Yağlamabölümündeki talimatları uygulayın. Yazıcının diğer kısımlarını yağlamayın.
Bazı ticari yağlar bu yazıcıda kullanılırsa cilaya ve mekanik parçalara zarar verir.