Yazıcı Sihirbazları
Yazıcı Sihirbazları
View content for :
Product:

Yazıcı Sihirbazları

Yazıcı sihirbazları, çeşitli yazıcı ayarları ve özellikleri için kurulum sürecinde size rehberlik eder.
Aşağıdaki sihirbazlar mevcuttur:
  • Set All Wizard (Tümünü Ayarla Sihirbazı): Tüm sihirbazları sırayla çalıştırır.
  • System Wizard (Sistem Sihirbazı): Yazdırma ile ilgili olmayan işletim sistemi ayarlarını kurar.
  • Connection Wizard (Bağlantı Sihirbazı): Yazıcının bağlantı seçeneklerini yapılandırır.
  • Print Wizard (Yazdırma Sihirbazı): Temel yazdırma parametrelerini ve özelliklerini yapılandırır. Bkz. Yazdırma Sihirbazını Çalıştırma ve Bir Test Etiketi Yazdırma.
  • RFID Wizard (RFID Sihirbazı): RFID alt sisteminin operasyonlarını ayarlar.
Kullanılabilir seçenekleri görmek için Giriş ekranında
Wizards
(Sihirbazlar) öğesine dokunun.
Sihirbazlardan herhangi biriyle yapılan ayarlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Kullanıcı Menüleri.
Sihirbazları kullanırken, ana bilgisayardan yazıcıya veri göndermeyin.
Optimum sonuçlar için Yazdırma Sihirbazını veya Tüm Sihirbazları Ayarla işlemini çalıştıran tam genişlikte medya kullanın. Medya yazdırılacak bir resimden daha kısaysa görüntü kesilebilir veya birden fazla etikete yazdırılabilir.