Kullanıcı Menüleri
Kullanıcı Menüleri
View content for :
Product:

Kullanıcı Menüleri

Yazıcıyı gerektiği gibi yapılandırmak için yazıcının kullanıcı menülerini kullanın.
Bu menülerin her biri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Sistem Menüsü, Bağlantı Menüsü Yazdırma Menüsü, RFID Menüsü ve Depolama Menüsü.
Yazıcı ayarlarını kullanıcı menülerinden veya isteğe bağlı olarak aşağıda listelenen yöntemleri kullanarak değiştirebilirsiniz. (Bu bölümdeki kullanıcı menüsü açıklamaları, uygun olduğunda bu isteğe bağlı yöntemlerle ilgili bilgiler içerir.)
  • ZPL ve Set/Get/Do (SGD) komutları. (Daha fazla bilgi için zebra.com/manuals adresindeki Zebra Programlama Kılavuzu'na bakın.)
  • Yazıcının aktif bir kablolu veya kablosuz yazdırma sunucusu bağlantısı olduğunda yazıcı web sayfaları. (Daha fazla bilgi için zebra.com/manuals adresindeki ZebraNet Kablolu ve Kablosuz Yazdırma Sunucuları Kullanım Kılavuzuna bakın.)
Bazı ayarları değiştirmek için yazıcının görev sihirbazlarını da kullanabilirsiniz (bkz. Yazıcı Sihirbazları).