Bağlantı Menüsü
Bağlantı Menüsü
View content for :
Product:

Bağlantı Menüsü

Menü Ekranı
Menü Seçeneği Açıklaması
Connection (Bağlantı)
Networks (Ağlar)
Reset Network (Ağı Sıfırla)
Bu seçenek, kablolu veya kablosuz yazdırma sunucusunu sıfırlar ve ağ ayarlarında yaptığınız tüm değişiklikleri kaydeder.
Ağ ayarlarındaki değişikliklerin geçerli olması için yazdırma sunucusunu sıfırlamanız gerekir.
İlgili ZPL komutları:
~WR
Yazıcı web sayfası:
Print Server Settings (Yazdırma Sunucusu Ayarları)
Reset Print Server(Yazdırma Sunucusunu Sıfırla)
Connection (Bağlantı)
Networks (Ağlar)
Primary Network (Birincil Ağ)
Kablolu veya kablosuz yazdırma sunucusunun birincil olup olmadığını görüntüleyin ya da bunların durumunu değiştirin. Hangisinin birincil olacağını seçebilirsiniz.
Kabul edilen değerler:
Wired (Kablolu), WLAN
İlgili ZPL komutları:
^NC
Kullanılan SGD komutu:
ip.primary_network
Connection (Bağlantı)
Networks (Ağlar)
IP Port (IP Portu)
Bu yazıcı ayarı, TCP yazdırma servisinin dinlediği dahili kablolu yazdırma sunucusunun port numarası ile alakalıdır. Ana bilgisayardan gelen normal TCP iletişimleri bu porta yönlendirilmelidir.
Kullanılan SGD komutu:
ip.port
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ İletişimi Kurulumu)
TCP/IP Settings (TCP/IP Ayarları)
Connection (Bağlantı)
Networks (Ağlar)
IP Alternate Port (Alternatif IP Portu)
Bu komut, alternatif TCP portunun port numarasını belirler.
Bu komutu destekleyen yazdırma sunucuları aynı anda bağlantılar için hem birincil portu hem de alternatif portu izleyeceklerdir.
Kullanılan SGD komutu:
ip.port_alternate
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ İletişimi Kurulumu)
TCP/IP Settings (TCP/IP Ayarları)
Connection (Bağlantı)
Networks (Ağlar)
Print: Network Info (Yazdır:Ağ Bilgileri)
Kurulu herhangi bir yazdırma sunucusu veya Bluetooth cihazı ayarlarını yazdırır. Örnek bir etiket aşağıdadır.
İlgili ZPL komutları:
~WL
Kontrol paneli tuşları:
Aşağıdakilerden birini yapın:*
 • Yazıcı açılırken
  CANCEL
  (İPTAL) düğmesini basılı tutun. [Eski adıyla CANCEL (İPTAL) otomatik testi.]
 • Yazıcı Hazır durumdayken
  FEED
  (BESLE) +
  CANCEL
  (İPTAL) düğmesini 2 saniye süreyle basılı tutun.
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings
Print Listings on Label
(Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir > Listeleri Etikete Yazdır) *
* Bir yazıcı yapılandırma etiketi ve bir ağ yapılandırma etiketi yazdırır.
Connection (Bağlantı)
Networks (Ağlar)
FIPS Enabled (FIPS Etkin)
Bu ayar bu yazıcıda değiştirilemez.
Connection (Bağlantı)
Networks (Ağlar)
Visibility Agent (Görünürlük Aracısı)
Yazıcı kablolu veya kablosuz bir ağa bağlandığında, Bulut Tabanlı Zebra Yazıcı Konektörü üzerinden şifreli, sertifika-kimlik doğrulamalı bir web soket bağlantısı kullanarak Zebra Varlık Görünürlüğü Servisine bağlanmaya çalışacaktır. Yazıcı, Bulma Verileri ile Ayarları ve Uyarı Verilerini gönderir. Herhangi bir etiket formatında yazdırılan veriler İLETİLMEZ.
Bu özelliği kapatmak için bu ayarı devre dışı bırakın. (Daha fazla bilgi edinmek için zebra.com adresindeki "Varlık Görünürlüğü Aracısını Kaldırma" uygulama notunu inceleyin.)
Kabul edilen değerler:
ON (AÇIK), OFF (KAPALI)
Kullanılan SGD komutu:
weblink.zebra_connector.enable
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Configuration (Ağ Yapılandırması)
Cloud Connect Settings (Cloud Connect Ayarları)
Connection (Bağlantı)
Wired (Kablolu)
Wired IP Protocol (Kablolu IP Protokolü)
Bu parametre, kullanıcının (kalıcı) ya da sunucunun (dinamik) kablolu yazdırma sunucusu IP adresini seçip seçmediğini gösterir. Bir dinamik seçeneği seçilirse bu parametre yazdırma sunucusunun IP adresini sunucudan alacağı ya da almayacağı yöntemleri belirtir.
Ağ ayarlarındaki değişikliklerin geçerli olması için yazdırma sunucusunu sıfırlamanız gerekir. [Bkz. Connection > Networks > Reset Network (Bağlantı > Ağlar > Ağı Sıfırla).]
Kabul edilen değerler:
ALL (TÜMÜ), GLEANING ONLY (SADECE TOPLAMA), RARP, BOOTP, DHCP, DHCP & BOOTP, PERMANENT (KALICI)
İlgili ZPL komutları:
^ND
Kullanılan SGD komutu:
internal_wired.ip.protocol
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ İletişimi Kurulumu)
TCP/IP Settings (TCP/IP Ayarları)
Connection (Bağlantı)
Wired (Kablolu)
Wired IP Address (Kablolu IP Adresi)
Yazıcının kablolu IP adresini görüntüleyin ve gerekirse değiştirin.
Bu ayardaki değişiklikleri kaydetmek için Connection > Wired > Wired IP Protocol (Bağlantı > Kablolu > Kablolu IP Protokolü) seçeneğini
PERMANENT
(Kalıcı) olarak ayarlayın ve ardından yazdırma sunucusunu sıfırlayın [bkz. Connection > Networks > Reset Network (Bağlantı > Ağlar > Ağı Sıfırla)].
Kabul edilen değerler:
Her alan için 000 ila 255
İlgili ZPL komutları:
^ND
Kullanılan SGD komutu:
internal_wired.ip.addr
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ İletişimi Kurulumu)
TCP/IP Settings (TCP/IP Ayarları)
Connection (Bağlantı)
Wired (Kablolu)
Wired Subnet (Kablolu Alt Ağ)
Kablolu alt ağ maskesini görüntüleyin ve gerekirse değiştirin.
Bu ayardaki değişiklikleri kaydetmek için Connection > Wired > Wired IP Protocol (Bağlantı > Kablolu > Kablolu IP Protokolü) seçeneğini
PERMANENT
(Kalıcı) olarak ayarlayın ve ardından yazdırma sunucusunu sıfırlayın [bkz. Connection > Networks > Reset Network (Bağlantı > Ağlar > Ağı Sıfırla)].
Kabul edilen değerler:
Her alan için 000 ila 255
İlgili ZPL komutları:
^ND
Kullanılan SGD komutu:
internal_wired.ip.netmask
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ İletişimi Kurulumu)
TCP/IP Settings (TCP/IP Ayarları)
Connection (Bağlantı)
Wired (Kablolu)
Wired Gateway (Kablolu Ağ Geçidi)
Varsayılan kablolu ağ geçidini görüntüleyin ve gerekirse değiştirin.
Bu ayardaki değişiklikleri kaydetmek için Connection > Wired > Wired IP Protocol (Bağlantı > Kablolu > Kablolu IP Protokolü) seçeneğini
PERMANENT
(Kalıcı) olarak ayarlayın ve ardından yazdırma sunucusunu sıfırlayın [bkz. Connection > Networks > Reset Network (Bağlantı > Ağlar > Ağı Sıfırla)].
Kabul edilen değerler:
Her alan için 000 ila 255
İlgili ZPL komutları:
^ND
Kullanılan SGD komutu:
internal_wired.ip.gateway
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ İletişimi Kurulumu)
TCP/IP Settings (TCP/IP Ayarları)
Connection (Bağlantı)
Wired (Kablolu)
Wired MAC Address (Kablolu MAC Adresi)
Kablolu yazdırma sunucusunun Medya Erişim Kontrolü (MAC) adresini görüntüleyin. Bu değer değiştirilemez.
Kullanılan SGD komutu:
internal_wired.mac_addr
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ İletişimi Kurulumu)
TCP/IP Settings (TCP/IP Ayarları)
Connection (Bağlantı)
Wi-Fi
Wi-Fi IP Protocol (Wi-Fi IP Protokolü)
Bu parametre kullanıcının (daimi) ya da sunucunun (dinamik) kablosuz yazdırma sunucusu IP adresini seçip seçmeyeceğini belirlemesini sağlar. Bir dinamik seçeneği seçilirse bu parametre yazdırma sunucusunun IP adresini sunucudan alacağı ya da almayacağı yöntemleri belirtir.
Ağ ayarlarındaki değişikliklerin geçerli olması için yazdırma sunucusunu sıfırlamanız gerekir. [Bkz. Connection > Networks > Reset Network (Bağlantı > Ağlar > Ağı Sıfırla)].
Kabul edilen değerler:
ALL (TÜMÜ), GLEANING ONLY (SADECE TOPLAMA), RARP, BOOTP, DHCP, DHCP & BOOTP, PERMANENT (KALICI)
İlgili ZPL komutları:
^ND
Kullanılan SGD komutu:
wlan.ip.protocol
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ iletişim Ayarı)
Wireless Setup (Kablosuz Ayarı)
Connection (Bağlantı)
Wi-Fi
Wi-Fi IP Address (Wi-Fi IP Adresi)
Yazıcının kablosuz IP adresini görüntüleyin ve gerekirse değiştirin.
Bu ayardaki değişiklikleri kaydetmek için Connection > Wi-Fi > Wi-Fi IP Protocol (Bağlantı > Wi-Fi > Wi-Fi IP Protokolü) seçeneğini
PERMANENT
(Kalıcı) olarak ayarlayın ve ardından yazdırma sunucusunu sıfırlayın [bkz. Connection > Networks > Reset Network (Bağlantı > Ağlar > Ağı Sıfırla)].
Kabul edilen değerler:
Her alan için 000 ila 255
İlgili ZPL komutları:
^ND
Kullanılan SGD komutu:
wlan.ip.addr
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ iletişim Ayarı)
Wireless Setup (Kablosuz Ayarı)
Connection (Bağlantı)
Wi-Fi
Wi-Fi Subnet (Wi-Fi Alt Ağ)
Kablosuz alt ağ maskesini görüntüleyin ve gerekirse değiştirin.
Bu ayardaki değişiklikleri kaydetmek için Connection > Wi-Fi > Wi-Fi IP Protocol (Bağlantı > Wi-Fi > Wi-Fi IP Protokolü) seçeneğini
PERMANENT
(Kalıcı) olarak ayarlayın ve ardından yazdırma sunucusunu sıfırlayın [bkz. Connection > Networks > Reset Network (Bağlantı > Ağlar > Ağı Sıfırla)].
Kabul edilen değerler:
Her alan için 000 ila 255
İlgili ZPL komutları:
^ND
Kullanılan SGD komutu:
wlan.ip.netmask
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ iletişim Ayarı)
Wireless Setup (Kablosuz Ayarı)
Connection (Bağlantı)
Wi-Fi
Wi-Fi Gateway (Wi-Fi Ağ Geçidi)
Varsayılan kablosuz ağ geçidini görüntüleyin ve gerekirse değiştirin.
Bu ayardaki değişiklikleri kaydetmek için Connection > Wi-Fi > Wi-Fi IP Protocol (Bağlantı > Wi-Fi > Wi-Fi IP Protokolü) seçeneğini
PERMANENT
(Kalıcı) olarak ayarlayın ve ardından yazdırma sunucusunu sıfırlayın [bkz. Connection > Networks > Reset Network (Bağlantı > Ağlar > Ağı Sıfırla)].
Kabul edilen değerler:
Her alan için 000 ila 255
İlgili ZPL komutları:
^ND
Kullanılan SGD komutu:
wlan.ip.gateway
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ iletişim Ayarı)
Wireless Setup (Kablosuz Ayarı)
Connection (Bağlantı)
Wi-Fi
Wi-Fi MAC Address (Wi-Fi MAC Adresi)
Kablosuz yazdırma sunucusunun Medya Erişim Kontrolü (MAC) adresini görüntüleyin. Bu değer değiştirilemez.
Kullanılan SGD komutu:
wlan.mac_addr
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ iletişim Ayarı)
Wireless Setup (Kablosuz Ayarı)
Connection (Bağlantı)
Wi-Fi
ESSID
Genişletilmiş Hizmet Kümesi Tanımlayıcısı (ESSID), kablosuz ağınıza yönelik bir tanımlayıcıdır. Geçerli kablosuz yapılandırması için ESSID'i belirtin.
Kabul edilen değerler:
32 karakterli alfasayısal dize (varsayılan 125)
Kullanılan SGD komutu:
wlan.essid
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ iletişim Ayarı)
Wireless Setup (Kablosuz Ayarı)
Connection (Bağlantı)
Wi-Fi
Wi-Fi Security (Wi-Fi Güvenliği)
Kablosuz ağınızda kullanılan güvenlik türünü seçin.
İlgili ZPL komutları:
^WX
Kullanılan SGD komutu:
wlan.security
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications Setup (Ağ İletişim Ayarı)
Wireless Encryption Setup (Kablosuz Şifreleme Ayarları)
Connection (Bağlantı)
Wi-Fi
Wi-Fi Band (Wi-Fi Bandı)
Wi-Fi üzerinden bağlanmak için tercih edilen bir bant ayarlayın.
Kabul edilen değerler:
2.4, 5, Hiçbiri
Kullanılan SGD komutu:
wlan.band_preference
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
Network Communications (Ağ İletişimi)
Wireless Setup (Kablosuz Kurulumu)
Connection (Bağlantı)
Wi-Fi
Wi-Fi Country Code (Wi-Fi Ülke Kodu)
Ülke kodu, kablosuz alıcının şu anda yapılandırıldığı düzenleyici ülkeyi tanımlar.
Ülke kodlarının listesi yazıcıya özgüdür ve yazıcı modeline ve kablosuz alıcı yapılandırmasına bağlıdır. Liste üzerinde, herhangi bir ürün yazılımı güncellemesiyle, herhangi bir zamanda, önceden haber verilmeksizin değiştirme, ekleme veya silme yapılabilir.
Yazıcınızda bulunan ülke kodlarını belirlemek için şu komutu verin:
!
WLAN ayarlarıyla ilgili tüm komutları döndürmek için
U1 getvar "wlan"
komutu. Sonuçlardaki
wlan.country.code
komutunu bulun ve yazıcı için mevcut olan ülke kodlarını görüntüleyin.
Kullanılan SGD komutu:
wlan.country_code
Connection (Bağlantı)
Bluetooth
Bluetooth
Yazıcının Bluetooth cihaz eşleştirmesi için "Keşfedilebilir" olup olmadığını seçin.
Kabul edilen değerler:
ON (AÇIK): Bluetooth telsizini etkinleştirir.
OFF (KAPALI): Bluetooth telsizini devre dışı bırakır.
Kullanılan SGD komutu:
bluetooth.enable
Connection (Bağlantı)
Bluetooth
Bluetooth Discovery (Bluetooth Bulma)
Yazıcının Bluetooth cihaz eşleştirmesi için "Keşfedilebilir" olup olmadığını seçin.
Kabul edilen değerler:
ON (AÇIK): Bluetooth keşfedilebilir modunu etkinleştirir.
OFF (KAPALI): Bluetooth keşfedilebilir modunu devre dışı bırakır.
Kullanılan SGD komutu:
bluetooth.discoverable
Connection (Bağlantı)
Bluetooth
Friendly Name (Kolay Ad)
Bu komut, servis bulma sırasında kullanılan kolay adı ayarlar. Değişikliklerin etkili olması için yazıcıyı kapatıp açmanız veya
device.reset
komutunu vermeniz gerekir (bkz. Connection > Networks > Reset Network [Bağlantı > Ağlar > Ağı Sıfırla]).
Bir kolay ad belirlemezseniz ayar, varsayılan olarak yazıcı seri numarasına göre yapılır.
Kabul edilen değerler:
17 karakterli metin dizesi
Kullanılan SGD komutu:
bluetooth.friendly_name
Connection (Bağlantı)
Bluetooth
Minimum Security Mode (Minimum Güvenlik Modu)
Bu yazıcı ayarı parametresi Bluetooth Minimum Güvenlik modunu ayarlar. Minimum Güvenlik Modu, yazıcının radyo sürümüne ve yazıcının ürün yazılımına bağlı olarak farklı güvenlik seviyeleri sağlar. Daha fazla bilgi için zebra.com/manuals adresindeki Zebra Programlama Kılavuzu'na bakın.
Kabul edilen değerler:
1, 2, 3, 4
Kullanılan SGD komutu:
bluetooth.minimum_security_mode
Connection (Bağlantı)
Bluetooth
Specification Version (Teknik Özellikler Sürümü)
Bu parametre, Bluetooth kitaplığı sürüm numarasını görüntüler.
Kullanılan SGD komutu:
bluetooth.version
Connection (Bağlantı)
Bluetooth
MAC Address (MAC Adresi)
Bu parametre, Bluetooth cihaz adresini görüntüler.
Kullanılan SGD komutu:
bluetooth.address
Connection (Bağlantı)
Bluetooth
Bluetooth Auth. (Bluetooth Kimlik Doğrulaması)
PIN
Bluetooth kimlik doğrulaması etkinleştirildiğinde kullanılan PIN'i ayarlayın.
Kullanılan SGD komutu:
bluetooth.bluetooth_pin
(PIN'i ayarlamak için)
bluetooth.authentication
(kimlik doğrulamayı etkinleştirmek için)
Connection (Bağlantı)
Bluetooth
Bluetooth Bonding (Bluetooth Bağlantısı)
Bluetooth yığınının yazıcıya başarıyla bağlanan cihazlar için bağlantı tuşlarını "bağlayıp bağlamayacağını" veya kaydedip kaydetmeyeceğini kontrol eder.
Kabul edilen değerler:
ON (AÇIK): Bluetooth bağlantısını etkinleştirir.
OFF (KAPALI): Bluetooth bağlantısını devre dışı bırakır.
Kullanılan SGD komutu:
bluetooth.bonding