RFID Menüsü
RFID Menüsü
View content for :
Product:

RFID Menüsü

Menü Ekranı
Menü Seçeneği Açıklaması
RFID
RFID Status (RFID Durumu)
Yazıcının RFID alt sisteminin durumunu görüntüleyin.
İlgili ZPL komutları:
^HL
veya
~HL
Kullanılan SGD komutu:
rfid.error.response
RFID
RFID Test (RFID Testi)
RFID testi sırasında, yazıcı bir alıcı-vericiye yazma ve okuma girişiminde bulunur. Bu test sırasında hiçbir yazıcı hareketi olmaz.
Bir RFID etiketini test etmek için:
  1. RFID etiketini alıcı-verici ile birlikte RFID anteni dizesi üstüne yerleştirin.
  2. Start
    (Başlat) öğesine dokunun.
Test sonuçları ekranda gösterilir.
Kullanılan SGD komutu:
rfid.tag.test.content
ve
rfid.tag.test.execute
RFID
RFID Calibrate (RFID Kalibrasyonu)
RFID medyası için etiket kalibrasyonunu başlatın. (Bu, medya ve şerit kalibrasyonu ile aynı değildir.)
İşlem sırasında yazıcı, medyayı hareket ettirir, RFID etiket konumunu kalibre eder ve kullanılan RFID medyasının ideal ayarlarını belirler.
Bu ayarlar programlama konumunu, kullanılacak anten elemanını ve kullanılacak okuma/yazma güç seviyesini içerir. (Daha fazla bilgi için bkz. RFID Programlama Kılavuzu 3.)
Bu komutu çalıştırmadan önce, yazıcıya RFID ortamı yükleyin, yazıcınızı kalibre edin, yazıcı kafasını kapatın ve etiket kalibrasyonunun doğru konumdan başlayacağından emin olmak için en az bir etiket besleyin.
Kalibre edilen etiketin öncesindeki ve sonrasındaki tüm alıcı-vericileri bırakın. Bu durum, yazıcının komşu etiketi kodlamayacak RFID ayarlarını belirlemesini sağlar. Etiket kalibrasyon prosedürü sırasında geri beslemeyi sağlamak için bir miktar medyanın yazıcının önünden çıkmasına izin verin.
İlgili ZPL komutları:
^HR
Kullanılan SGD komutu:
rfid.tag.calibrate
RFID
Read Power(Okuma Gücü)
İstenilen okuma gücüne RFID etiket kalibrasyonu ile ulaşılamazsa bir değer belirlenebilir.
Kabul edilen değerler:
0 ila 30
İlgili ZPL komutları:
^RW
Kullanılan SGD komutu:
rfid.reader_1.power.read
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
RFID Setup (RFID Kurulumu)
RFID READ PWR (RFID OKUMA GÜCÜ)
RFID
RFID Write Power (RFID > RFID Yazma Gücü)
İstenilen yazma gücüne RFID etiket kalibrasyonu ile ulaşılamazsa bir değer belirlenebilir.
Kabul edilen değerler:
0 ila 30
İlgili ZPL komutları:
^RW
Kullanılan SGD komutu:
rfid.reader_1.power.write
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
RFID Setup (RFID Ayarları)
RFID WRITE PWR (RFID YAZMA GÜCÜ)
RFID
RFID Antenna (RFID Anteni)
RFID etiket kalibrasyonu ile istenilen anten sağlanamazsa bir değer belirtilebilir.
Kabul edilen değerler:
A1, A2, A3, A4
B1, B2, B3, B4
İlgili ZPL komutları:
^RW
Kullanılan SGD komutu:
rfid.reader_1.antenna_port
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
RFID Setup (RFID Ayarları)
RFID ANTENNA (RFID ANTENİ)
RFID
RFID Valid Count (RFID Geçerli Sayısı)
RFID geçerli etiket sayacını sıfırlar.
İlgili ZPL komutları:
~RO
Kullanılan SGD komutu:
odometer.rfid.valid_resettable
RFID
RFID Void Count (RFID Geçersiz Kılma Sayısı)
RFID geçersiz etiket sayacını sıfırlar.
İlgili ZPL komutları:
~RO
Kullanılan SGD komutu:
odometer.rfid.void_resettable
RFID
RFID Program Position (RFID Programlama Konumu)
İstenilen programlama konumu (okuma/yazma konumu) RFID etiket kalibrasyonu ile gerçekleştirilmezse bir değer belirlenebilir.
Kabul edilen değerler:
F0 ila Fxxx (burada xxx, milimetre cinsinden etiket uzunluğu ya da 999'dur, hangisi daha az ise): Yazıcı, belirlenen mesafe boyunca etiketi ileri iter ve ardından programlamayı başlatır.
B0 ila B30: Yazıcı belirtilen mesafe boyunca etiketi geri besler ve ardından programlamayı başlatır. Geri beslemeyi hesaba katmak için bir geri programlama konumunu kullanırken boş medya astarının yazıcının önünden çıkmasını sağlayın.
İlgili ZPL komutları:
^RS
Kullanılan SGD komutu:
rfid.position.program
Yazıcı web sayfası:
View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
RFID Setup (RFID Ayarları)
PROGRAM POSITION (PROGRAMLAMA KONUMU)
RFID
Read RFID Data (RFID Verilerini Oku)
Belirtilen etiket verisini RFID anteni üzerinde bulunan RFID etiketinden okuyun ve gönderin. Etiket verileri okunurken hiçbir yazıcı hareketi oluşmaz. Yazıcı kafası açılıp kapatılabilir.
Bir RFID etiketinde saklanan bilgileri okumak ve görüntülemek için:
  1. RFID etiketini alıcı-verici ile birlikte RFID anteninin üstüne yerleştirin.
  2. Read RFID Data
    (RFID Verilerini Oku) öğesine dokunun.
Test sonuçları ekranda gösterilir.
İlgili ZPL komutları:
^RF
Kullanılan SGD komutu:
rfid.tag.read.content
rfid.tag.read.execute