Yazıcının Ethernet Portu Üzerinden Ağınıza Bağlanma
Yazıcının Ethernet Portu Üzerinden Ağınıza Bağlanma
View content for :
Product:

Yazıcının Ethernet Portu Üzerinden Ağınıza Bağlanma

Kablolu yazdırma sunucusu (Ethernet) bağlantısı kullanmak için yazıcıyı Yerel Alan Ağı (LAN) ile iletişim kuracak şekilde yapılandırmanız gerekebilir.
Zebra yazdırma sunucuları hakkında ek bilgi için Zebranet kablolu ve kablosuz Yazdırma Sunucusu kullanım kılavuzuna bakın. Bu kılavuzun en son sürümünü indirmek için zebra.com/manuals adresine gidin.
 1. Sürücüleri yükledikten sonra (bkz. Sürücüleri Yükleme) yazıcıyı ağınıza bağlı bir Ethernet kablosuna bağlayın.
 2. A/C güç kablosunu yazıcının arka tarafındaki A/C güç konektörüne takın.
 3. A/C güç kablosunu uygun bir prize takın.
 4. Yazıcıyı açın (
  I
  ).
  Yazıcı, ağınızla iletişim kurmaya çalışır. Başarılı olursa LAN'ınızın ağ geçidi ve alt ağ değerlerini doldurur ve bir IP adresi alır.
 5. Giriş ekranında Printer Info (Yazıcı Bilgileri) sekmesine dokunun. Yazıcıya bir IP adresi atanıp atanmadığını görmek için ekranı kontrol edin.
  Yazıcının IP adresi...
  O zaman...
  0.0.0.0
  veya
  000.000.000.000 ise
  NETWORK (AĞ) ışığı kapalıdır veya sabit kırmızı renkte yanar. (Daha fazla bilgi için bkz. Gösterge Işıkları.)
  1. Yazıcının arkasındaki Ethernet konektörünü kontrol edin. Hiçbir ışık yanmıyorsa veya yanıp sönmüyorsa Ethernet bağlantısı etkin değildir. Kablonun her iki ucunun da doğru takıldığından ve taktığınız ağ portunun etkin olduğundan emin olun. Bu sorun çözüldüğünde yazıcı otomatik olarak bağlanacaktır.
  2. Gerekirse statik bir IP adresi ayarlamak için aşağıdaki yazıcı ayarlarını yapılandırın ve ardından ağı sıfırlayın. Ağınız için uygun değerler için ağ yöneticinize başvurun.
   • Connection > Wired > Wired IP Protocol (Bağlantı > Kablolu > Kablolu IP Protokolü): ALL (TÜMÜ) değerini PERMANENT (KALICI) olarak değiştirin.
   • Connection > Wired > Wired Gateway (Bağlantı > Kablolu > Kablolu Ağ Geçidi): LAN'ınızın ağ geçidi değeriyle eşleştirin.
   • Connection > Wired > Wired Subnet (Bağlantı > Kablolu > Kablolu Alt Ağ): LAN'ınızın alt ağ değeriyle eşleştirin.
   • Connection > Wired > Wired IP Address (Bağlantı > Kablolu > Kablolu IP Adresi): Yazıcıya benzersiz bir IP adresi atayın.
  başka herhangi bir değer
  Bağlantı başarılı. NETWORK (AĞ) ışığı, ağa bağlı olarak sabit yeşil veya sarı renkte yanar. (Daha fazla bilgi için bkz. Gösterge Işıkları.)
 6. Ağ ayarlarında yapılan değişikliklerin geçerli olması için ağı sıfırlayın [bkz. Connection > Networks > Reset Network (Bağlantı > Ağlar > Ağı Sıfırla)].