Yazıcı için Bir Konum Seçme
Yazıcı için Bir Konum Seçme
View content for :
Product:

Yazıcı için Bir Konum Seçme

Yazıcı için aşağıdaki koşullara uygun bir konum seçin:
  • Yüzey: Yazıcının konulacağı yüzeyin sert, düz, yeterli boyutta ve yeterli sağlamlıkta olması gerekir.
  • Alan: Yazıcının konulacağı alanın havalandırma ve yazıcı bileşenleri ile konektörlerine erişim için yeterli boşluğa sahip olması gerekir. Uygun havalandırma ve soğutmayı sağlamak için yazıcının tüm açık taraflarında boşluk bırakın.
    Hava akışını engelleyip yazıcının aşırı ısınmasına neden olabileceğinden yazıcı tabanının arkasına ya da altına herhangi bir dolgu veya sönümleyici malzeme koymayın.
  • Güç: Yazıcı kolayca erişilebilen uygun bir prize yakın mesafede olmalıdır.
  • Veri iletişim arabirimleri: Yazıcı, kablosuz vericinizin kapsama alanında (varsa) veya veri kaynağınıza (genellikle bilgisayar) diğer konektörlerin erişebileceği, makul bir mesafede olmalıdır. Maksimum kablo uzunlukları ve yapılandırması hakkında daha fazla bilgi için bkz. İletişim Arabirimi Özellikleri.
  • Çalıştırma koşulları: Yazıcı, bir depo ya da fabrika gibi çok çeşitli çevresel ve elektriksel koşullarda çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Aşağıdaki tablo, yazıcı çalışırken gereken sıcaklık ve bağıl nem miktarlarını gösterir.
Çalışma Sıcaklığı ve Nemi
Mod
Sıcaklık
Bağıl Nem
Termal Aktarım
5° ila 40°C (40° ila 104°F)
%20 - %85 yoğuşmasız
Doğrudan Termal
0° ila 40°C (32° ila 104°F)