Medya Kullanım Yöntemini Belirleme
Medya Kullanım Yöntemini Belirleme
View content for :
Product:

Medya Kullanım Yöntemini
Belirleme

Medyayı yüklemeden önce kullanılan medya ve kullanılabilir yazıcı seçenekleriyle eşleşen bir medya kullanım yöntemi belirleyin.
Yazıcı Seçenekleri
1
Tear-Off (Yırtma) (standart)
2
Peel (Çıkarma) seçeneği
3
Peel with Liner Take-Up option (Astar Takma seçeneğiyle Çıkarma)
4
Cutter (Kesici) seçeneği
Medya
Kullanım Yöntemleri
ve Yazıcı Seçenekleri
Yöntem
Gerekli Yazıcı Seçeneği
Açıklama
Tear Off (Yırtma)
Herhangi bir yazıcı seçeneği ve çoğu medya türüyle kullanılabilir.
Yazıcı etiket formatlarını, aldığı gibi yazdırır. Yazıcı operatörü, yazıcı durduğunda yazdırılan etiketleri yırtabilir.
Peel Off (Çıkarma)
Peel (Çıkarma) veya Liner Take-Up (Astar Takma) seçeneği
Yazıcı, yazdırma sırasında etiketi arka kısmından çıkarır ve ardından etiket sökülene kadar duraklar.
Boş arka kısmın yazıcının önünden çıkmasına izin verilebilir veya astar takma miline ya da geri sarma miline sarılabilir.
Cutter (Kesici)
Cutter (Kesici) seçeneği
Yazıcı, etiketleri her biri yazdırıldıktan sonra keser.
Gecikmeli Kesim
Cutter (Kesici) seçeneği
Yazıcı, yazdırılan son etiketi kesmeden önce gecikmeli kesme ZPL komutunu (
~JK
) bekler.
Aplikatör
Aplikatör portu bağlantısı gerekir. Bu mod, etiket uygulayan bir makineyle kullanım amaçlıdır.
Yazıcı, aplikatörden bir sinyal aldığında yazdırır. Yetkili Servis Teknisyenleri, aplikatör arabirimi hakkında ek bilgi için Servis Kılavuzuna bakmalıdır.
Linerless Peel (Astarsız Çıkarma), Linerless Rewind (Astarsız Geri Sarma), Linerless Tear (Astarsız Yırtma), Linerless Cut (Astarsız Kesim) ve Linerless Delayed Cut (Astarsız Gecikmeli Kesim), ileride kullanılmak üzere ayrılmış seçeneklerdir.
 1. Ana ekranda
  Menu
  Print
  Image Adjust
  Media Handling
  (Menü > Yazdır > Görüntü Ayarı > Medya Kullanım) seçeneklerine dokunun.
  Medya Kullanım seçenekleri görüntülenir.
 2. Kullanılan medyaya ve mevcut yazıcı seçeneklerine uygun bir yöntem seçin.
 3. Giriş ekranına dönmek için
  Home
  (Giriş) simgesine dokunun.