Yapılandırma Etiketleri
Yapılandırma Etiketleri
View content for :
Product:

Yapılandırma Etiketleri

Yazıcı ve ağ yapılandırma etiketleri, en sık kullanılan yazıcı tanılama öğelerinden ikisidir. Bu etiketlerdeki bilgileri analiz etmek, olası sorunları gidermenize yardımcı olabilir.
Bir yazıcı yapılandırma etiketi yazdırmak için
Menu
Settings
Print System Settings
(Menü > Ayarlar > Sistem Ayarlarını Yazdır) öğelerine dokunun.
Örnek Yazıcı Yapılandırması Etiketi
Bir ağ yapılandırma etiketi yazdırmak için
Menu
Networks
Print: Network Info
(Menü > Ağlar > Yazdır: > Ağ Bilgileri) öğelerine dokunun.
Örnek Ağ Yapılandırması Etiketi