İletişim Tanılama Modunu Kullanma
İletişim Tanılama Modunu Kullanma

İletişim Tanılama Modunu Kullanma

İletişim tanılama testi, yazıcı ve ana bilgisayar arasındaki ara bağlantıyı kontrol etmeye yönelik bir sorun giderme aracıdır. Yazıcı tanılama modundayken, ana bilgisayardan alınan, ASCII metni altındaki on altılı değerli ASCII karakterleri gibi tüm verileri yazdırır. Yazıcı, CR (satır başı) gibi kontrol kodları dahil alınan tüm karakterleri yazdırır. Figure 1 bu testteki tipik test etiketlerini gösterir.
Test etiketini ters şekilde yazdırın.
Örnek İletişim Tanılama Modu Etiketi
 1. Etiket genişliğini, test için kullanılan gerçek medya genişliğine eşit veya bundan daha az ayarlayın. Etiket genişliği ayarına erişmek için
  Menu
  Print
  Print Quality
  Label Width
  (Menü > Yazdırma > Yazdırma Kalitesi > Etiket Genişliği) öğelerine dokunun.
 2. Menu
  System
  Program Language
  (Menü > Sistem > Program Dili) öğelerine dokunun ve
  Diagnostic Mode
  (Tanılama Modu) seçeneğini
  ENABLED
  (ETKİN) konumuna getirin.
  Yazıcı tanılama moduna girer ve test etiketi üzerindeki ana bilgisayardan alınan herhangi bir veriyi yazdırır.
 3. Hata kodları için test etiketini kontrol edin. Herhangi bir hata için iletişim parametrelerinizin doğru olup olmadığını kontrol edin.
  Hatalar test etiketi üzerinde aşağıdaki gibi gösterilir:
  • FE
   çerçeve hatasını gösterir.
  • OE
   aşım hatasını gösterir.
  • PE
   parite hatasını gösterir.
  • NE
   gürültü durumunu gösterir.
 4. Bu otomatik testten çıkmak ve normal çalışmaya dönmek için yazıcıyı kapatıp açın veya Tanı Modu seçeneğini
  DISABLED
  (DEVRE DIŞI) olarak ayarlayın.