USB Ana Bilgisayar
USB Ana Bilgisayar
View content for :
Product:

USB Ana Bilgisayar

Yazıcınız ön panelde bir veya iki USB ana bilgisayar portuyla donatılmış olabilir. USB ana bilgisayar portu, klavye, tarayıcı veya USB Flash sürücü gibi USB cihazlarını yazıcıya bağlamanıza olanak tanır. Bu bölümdeki alıştırmalar, USB yansıtma işlemini nasıl yapacağınızı, yazıcıya ve yazıcıdan nasıl dosya aktaracağınızı ve istendiğinde bilgiyi nasıl vereceğinizi ve ardından bu bilgileri kullanarak bir etiket yazdırmayı öğretecektir.
USB ana bilgisayar portu kullanılırken dosyalar yalnızca 1 ila 16 alfasayısal karakter (A, a, B, b, C, c,..., 0, 1, 2, 3,...) kullanılarak adlandırılmalıdır. Dosya adlarında Asya karakterleri, Kiril karakterleri ya da aksanlı karakterler kullanmayın.
Bir dosya adında alt çizgiler varsa bazı işlevler düzgün çalışmayabilir. Bunun yerine noktaları kullanın.