Pil ve Ürün İmhası
Pil ve Ürün İmhası

Pil ve Ürün İmhası

Bu yazıcının bileşenlerinin çoğu geri dönüştürülebilir. Hiçbir yazıcı bileşenini ayrıştırılmamış belediye atık konteynerlerine atmayın. Lütfen pili yerel yönetmeliklerinize göre atın ve diğer yazıcı bileşenlerini yerel standartlarınıza göre geri dönüştürün.
Daha fazla bilgi için web sitemize göz atın: zebra.com/environment.
Pil bittiğinde, atmadan önce terminalleri bantla yalıtın.