Yazıcı Yükleme Sihirbazını Çalıştırma
Yazıcı Yükleme Sihirbazını Çalıştırma

Yazıcı Yükleme Sihirbazını Çalıştırma

 1. Sürücü yükleyicisinin son ekranında
  Run the Printer Installation Wizard
  (Yazıcı Yükleme Sihirbazını Çalıştır) seçeneğini işaretli bırakın ve ardından
  Finish
  (Bitir) düğmesine tıklayın.
  Yazıcı sürücüsü sihirbazı görüntülenir.
 2. Next
  (İleri) düğmesine tıklayın.
  Bir yükleme seçeneği belirlemeniz istenir.
 3. Install Printer
  (Yazıcı Yükle) öğesine tıklayın.
  Lisans sözleşmesi görüntülenir.
 4. Önemli bilgileri okuyun ve
  I Accept the Terms in the License Agreement
  (Lisans sözleşmesinin koşullarını kabul ediyorum) düğmesini seçerek koşulları kabul edin.
  Next
  (İleri) düğmesine tıklayın.
  Bir yazıcı türü seçmeniz istenir. Yazıcının modeli, yırtma çubuğunun yanında üst kısımda veya yazıcının altında bulunan parça etiketinde bulunur.
 5. Next
  (İleri) düğmesine tıklayın.
  Yazıcının zaten yüklü olduğu bildirilir.
 6. Add new printer
  (Yeni yazıcı ekle) seçeneğine tıklayın.
  Sizden bir yazıcı adı, yazıcının bağlanacağı port ve yazıcı ekranında kullanılacak dil istenir. 
  USB001
  öğesini seçin.
 7. Next
  (İleri) düğmesine tıklayın.
  Diğer kurulum sihirbazlarını başlatmanız istenir.
 8. Finish
  (Bitir) düğmesine tıklayın.
  Sürücüleri yükledikten sonra, USB kablosunu yazıcınızın USB portuna takın (bkz. USB İletişimi).
  Yazıcı açılırken bilgisayarınız sürücü yüklemesini tamamlar ve yazıcınızı tanır. Önce sürücüleri yüklemediyseniz bkz. Önce Yazıcı Sürücülerini Yüklemeyi Unutursanız Yapılacaklar.