Güvenlik Modu 4: Simple Secure Pairing (Basit Güvenli Eşleştirme)
Güvenlik Modu 4: Simple Secure Pairing (Basit Güvenli Eşleştirme)

Güvenlik Modu 4: Simple Secure Pairing (Basit Güvenli Eşleştirme)

Simple Secure Pairing (Basit Güvenli Eşleştirme): BT >= 2.1'de desteklenen bir güvenlik mimarisi tanıtılmıştır. Diğer modlara benzer şekilde hizmet düzeyinde zorlama işlevlidir. Her iki cihaz da Bluetooth >= 2.1 olduğunda zorunludur. Şu anda mod 4 tarafından desteklenen dört ilişkilendirme modeli vardır. Hizmetler için güvenlik gereksinimleri şunlardan biri olarak sınıflandırılmalıdır: kimliği doğrulanmış bağlantı anahtarı gerekli, kimliği doğrulanmamış bağlantı anahtarı gerekli veya güvenlik gerekmez. SSP, pasif gizlice dinlemeye karşı koruma için ECDH genel anahtar kriptografisinin eklenmesiyle güvenliği artırır.