Hariç Tutulacak Alanlar
Hariç Tutulacak Alanlar

Hariç Tutulacak Alanlar

Etiket tasarımı sırasında minimum kenar boşlukları sağlanmadığı durumlarda bazen eksik metin ve/veya grafik yazdırılır. Önerilen minimum kenar boşlukları veya hariç tutulacak alanlar aşağıda gösterilmiştir.
Hariç Tutulacak Alanlar
Her sürekli alım, yazıcıya gönderilen verilerle belirlenir.