Pil Güvenliği
Pil Güvenliği

Pil Güvenliği

Bu bölümde pil ile ilgili önemli güvenlik bilgileri verilmektedir.
Herhangi bir pilin yanlışlıkla kısa devre olmasına izin vermeyin. Pil kutuplarının iletken malzemeler ile temas etmesi, yanıklara ve diğer yaralanmalara ya da yangına neden olabilecek kısa devrelere neden olur.
Kullanılmış pilleri her zaman uygun bir şekilde atın. Daha fazla pil geri dönüşüm bilgisi için bkz. Pil ve Ürün İmhası.
Zebra tarafından özel olarak pilleriyle kullanım için onaylanmamış herhangi bir şarj cihazının kullanılması, pil paketine veya yazıcıya zarar verebilir ve garantiyi geçersiz kılar.
Yakmayın, sökmeyin, kısa devre yaptırmayın veya 65°C'den (149°F) yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.