Pili Takma
Pili Takma

Pili Takma

  1. Yazıcının altındaki pil bölmesini bulun.
  2. Pil takımını eğik tutun ve pil bölmesine takın.
  3. Pili, yerine kilitlenene ve yazıcıda tam olarak oturuncaya kadar bölmenin içine doğru döndürün.