Yakın Alan İletişimi (NFC) Kullanımı
Yakın Alan İletişimi (NFC) Kullanımı

Yakın Alan İletişimi (NFC) Kullanımı

Yakın Alan İletişimi (NFC), elektromanyetik telsiz alanlarını kullanarak bu yazıcı ve akıllı telefon gibi dijital cihazlar arasında kablosuz iletişim ve veri alışverişine olanak tanırken, Bluetooth gibi teknolojiler ise bunun yerine telsiz yayınlarını kullanır.
NFC, birbirine yakın cihazlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış bir Telsiz Frekansı Tanıma (RFID) teknolojisi alt sınıfıdır. NFC teknolojisi, cihazların temas ederek veya yakınlarına getirerek iletişim kurmasını sağlar; genellikle en fazla 7,62 cm (3 inç).
Yazıcı, akıllı telefon gibi diğer cihazların okuyabileceği bilgileri içeren pasif bir NFC etiketi içerir. NFC etiketi bilgileri okumaz; yalnızca bilgileri iletir.
Etkin cihazlar bilgileri okuyabilir ve veri gönderebilir. Akıllı telefon gibi etkin bir NFC cihaz yalnızca NFC etiketlerinden bilgi toplamakla kalmaz, aynı zamanda diğer uyumlu telefon veya cihazlarla bilgi alışverişi de yapabilir. Etkin bir cihaz, değişiklik yapma izni olması koşuluyla NFC etiketindeki bilgileri de değiştirebilir. NFC, güvenliği sağlamak için genellikle güvenli bir kanal oluşturur ve hassas bilgileri gönderirken şifreleme kullanır.
NFC Eşleştirme