Düğmeler
Düğmeler

Düğmeler

Aşağıdaki açılış ve çalıştırma işlemlerini yapmak için yazıcının çok düğmeli arabirimini kullanabilirsiniz.
Açılış İşlemleri
Sıra No
İşlev
Tuşlar
1
Yapılandırma Raporu
Medya Yükleme düğmesini basılı tutarken Güç düğmesine basıp bırakın.
2
Zorlamalı İndirme
Güç düğmesine basarken Yapılandırma ve Medya Yükleme düğmelerini basılı tutun.
3
Yazıcıyı Açma veya Kapatma
Güç düğmesine basın.