Yapılandırma Ekranı
Yapılandırma Ekranı

Yapılandırma Ekranı

Yapılandırma Ekranı, yazıcı parametrelerini değiştirmek veya bir yapılandırma etiketi yazdırmayı başlatmak için bir araç olarak kullanılır. Kullanıcı, spesifik olarak aşağıdaki parametreleri değiştirebilir:
  • Koyuluk: Medya Yükleme tuşuna basarak koyuluğu artırın veya azaltın.
  • Güç Açma: Medya Yükleme düğmesine basarak Yükleme Açık veya Yükleme Kapalı seçeneklerinden birini belirleyin.
  • Kafa Kapalı: Medya Yükleme düğmesine basarak Kafa Açık veya Kafa Kapalı seçeneklerinden birini belirleyin.
  • Power Sleep Mode (Güç Uyku Modu): Medya Yükleme düğmesine basarak Etkinleştir veya Devre Dışı Bırak seçeneklerinden birini belirleyin.
  • Yazdır: Medya Yükleme düğmesine basarak bir yapılandırma raporu yazdırın.
  • MAC Adresi: Medya Yükleme düğmesine basarak Ekran Açık veya Ekran Kapalı seçeneklerinden birini belirleyin.
  • Medya Türü: Medya Yükleme düğmesine basarak Günlük, Ön Siyah İşareti, Arka Siyah İşareti veya Etiket seçeneklerinden birini belirleyin.
  • Yapılandırmadan Çık: Medya Yükleme düğmesine basarak Yapılandırma Ekranından çıkıp Çalışma Ekranına dönün.