Süreli Mesajlar
Süreli Mesajlar

Süreli Mesajlar

Bu mesajlar belirli bir süre görünür ve ardından kaybolur. Örneğin, yazıcıyı açtıktan ve yazıcı yazdırmaya hazır olduktan sonra 30 saniye süreyle "PRINTER READY" (YAZICI HAZIR) mesajı görünür.
Printer Ready (Yazıcı Hazır) Mesajı