Operatör Kumandaları
Operatör Kumandaları

Operatör Kumandaları

Yazıcıda, menüde gezinme için üç düğmeli bir kullanıcı arabirimi ve yazıcı açıkken açık kalan bir OLED ekran bulunur.
Operatör Kumandaları
1
OLED Ekran: Çeşitli yazıcı işlevlerinin durumunu gösterir.
2
Kağıt Besleme Düğmesi: Medyanın boş bir etiketini veya günlük medyasının yazılım tarafından belirlenen uzunluğunu ilerletmek için basın.
3
Yapılandır düğmesi: LCD'de bir menü seçimi yapmak için basın.
4
Güç Düğmesi: Üniteyi açmak için basın. Üniteyi kapatmak için tekrar basın.