Şarj Etme Sıcaklığı
Şarj Etme Sıcaklığı

Şarj Etme Sıcaklığı

Pilleri ortam sıcaklıklarında şarj edin.
Pilleri 5°C - 40°C (41°F - 104°F) arasındaki sıcaklıklarda şarj edin. Cihaz, pil şarj işlemini daima güvenli ve akıllı bir şekilde gerçekleştirir. Daha yüksek sıcaklıklarda [ör. yaklaşık +37°C (+98°F)] ise cihaz, pili kabul edilebilir sıcaklıklarda tutmak için kısa süreliğine pil şarj işlemini etkinleştirip devre dışı bırakabilir. Cihaz, şarj etme işleminin anormal sıcaklıklara bağlı olarak devre dışı bırakılması halinde LED aracılığıyla bildirimde bulunur.