Pili Takma
Pili Takma

Pili Takma

Bu bölümde, tablete nasıl pil takılacağı açıklanmaktadır.
Kullanıcıların özellikle pil bölmesinde gerçekleştirdiği gravür, etiket, öğe etiketi veya çıkartma yapıştırma gibi işlemler, cihaz ya da aksesuardan hedeflenen performansın alınmamasına yol açabilir. Sızdırmazlık [Giriş Koruması (IP)], darbe performansı (düşme ve yuvarlanma), işlevsellik ve ısıya dayanıklılık gibi performans düzeyleri bu durumdan etkilenebilir. Pil bölmesinde gravür, etiket, öğe etiketi ve çıkartma yapıştırma gibi işlemler GERÇEKLEŞTİRMEYİN.
  1. Pili önce alt tarafı girecek şekilde cihazın arkasındaki pil bölmesine takın.
    pili takma
  2. Pili, serbest bırakma mandalları yerine oturana kadar pil bölmesine doğru aşağıya bastırın.