суміщення
суміщення

суміщення

Вирівнювання друку відносно верху (вертикальне) або боків (горизонтальне) етикетки або ярлика.