Інструменти калібрування та діагностики
Інструменти калібрування та діагностики
View content for :
Product:

Інструменти калібрування та діагностики

Інструменти калібрування та діагностики
Пункт
Опис
Відомості про друк
Друкує вказану інформацію на одній або кількох етикетках.
Прийняті значення
 • SETTINGS (Налаштування) — друкує етикетку конфігурації принтера.
 • NETWORK (Мережа) — друкує налаштування встановленого сервера друку.
 • FORMATS (Формати) — друкує доступні формати, що зберігаються в оперативній пам’яті принтера, флеш-пам’яті або на додатковій карті пам’яті.
 • IMAGES (Зображення) — друкує доступні зображення, що зберігаються в оперативній пам’яті принтера, флеш-пам’яті або на додатковій карті пам’яті.
 • FONTS (Шрифти) — друкує доступні шрифти на принтері, зокрема стандартні шрифти принтера, а також додаткові шрифти. Шрифти можуть зберігатися в оперативній пам’яті або флеш-пам’яті.
 • BARCODES (Штрих-коди) — друкує доступні штрих-коди на принтері. Штрих-коди можуть зберігатися в оперативній пам’яті або флеш-пам’яті.
 • ALL (Усі) — друкує попередні шість етикеток.
 • SENSOR PROFILE (Профіль датчика) — показує налаштування датчика в порівнянні з фактичними показниками датчика. Для інтерпретації результатів див. Профіль датчика.
Відповідні команди ZPL
SETTINGS (Параметри):
~WC
NETWORK (Мережа):
~WL
SENSOR PROFILE (Профіль датчика):
~JG
Інші:
^WD
Клавіші панелі керування
ПАРАМЕТРИ і МЕРЕЖА: Виконайте одну з наведених нижче дій.
 • Під час увімкнення принтера натисніть
  CANCEL
  (Скасувати).
 • Коли принтер перебуває в стані готовності, натисніть і утримуйте кнопки
  FEED
  (Подавання) +
  CANCEL
  (Скасувати) протягом 2 секунд.
SENSOR PROFILE (Профіль датчика): Утримуйте кнопки
FEED
(Подавання) +
CANCEL
(Скасувати) під час увімкнення принтера.
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
Print Listings on Label (Надрукувати етикетку з інформацією про принтер)
Дія ввімкнення живлення
Установіть дію, яку принтер виконуватиме під час увімкнення живлення.
Прийняті значення
 • CALIBRATE (Калібрування) — налаштовує рівні та порогові значення датчика, визначає довжину етикетки та подає носій на наступну перетинку.
 • FEED (Подавання) — подає етикетки до першої точки реєстрації.
 • LENGTH (Довжина) — визначає довжину етикетки на основі поточних значень датчика та подає носій на наступну перетинку.
 • NO MOTION (Без руху) — дає команду принтеру не рухати носій. Потрібно вручну переконатися, що стрічку встановлено правильно, або натиснути кнопку подавання, щоб розмістити наступну перетинку.
 • SHORT CAL (Коротке калібрування) — установлює порогові значення для носія та стрічки без регулювання підсилення датчика, визначає довжину етикетки та подає носій на наступну перетинку.
Відповідні команди ZPL
^MF
Використовувана команда SGD
ezpl.power_up_action
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
Calibration (Калібрування)
Дія закривання головки
Установіть дію, яку виконуватиме принтер, коли ви закриваєте друкувальну головку.
Прийняті значення
 • CALIBRATE (Калібрування) — налаштовує рівні та порогові значення датчика, визначає довжину етикетки та подає носій на наступну перетинку.
 • FEED (Подавання) — подає етикетки до першої точки реєстрації.
 • LENGTH (Довжина) — визначає довжину етикетки на основі поточних значень датчика та подає носій на наступну перетинку.
 • NO MOTION (Без руху) — дає команду принтеру не рухати носій. Потрібно вручну переконатися, що стрічку встановлено правильно, або натиснути кнопку подавання, щоб розмістити наступну перетинку.
 • SHORT CAL (Коротке калібрування) — установлює порогові значення для носія та стрічки без регулювання підсилення датчика, визначає довжину етикетки та подає носій на наступну перетинку.
Відповідні команди ZPL
^MF
Використовувана команда SGD
ezpl.head_close_action
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
Calibration (Калібрування)
Завантаження стандартних значень
Відновлює стандартні налаштування принтера, сервера друку й мережі. Відновлюйте налаштування обережно, оскільки вам потрібно буде визначити повторно всі налаштування, які ви змінили вручну.
Прийняті значення
 • FACTORY (Заводські) — відновлює стандартні заводські значення для всіх налаштувань принтера, окрім мережних. Відновлюйте налаштування обережно, оскільки вам потрібно буде визначити повторно всі налаштування, які ви змінили вручну.
 • NETWORK (Мережа) — перезапускає проводовий або безпровідний сервер друку принтера. За допомогою безпровідного сервера друку принтер також повторно зв’язується з безпровідною мережею.
 • LAST SAVED (Востаннє збережені налаштування) — завантажує налаштування, востаннє збережені як постійні.
Відповідні команди ZPL
FACTORY (Заводські):
^JUF
NETWORK (Мережа):
^JUN
LAST SAVED (Востаннє збережені налаштування):
^JUR
Клавіші панелі керування
FACTORY (Заводські): Утримуйте кнопки
FEED
(Подавання) +
PAUSE
(Пауза) під час увімкнення живлення принтера, щоб скинути параметри принтера до заводських значень.
NETWORK (Мережа): Утримуйте кнопки
CANCEL
(Скасувати) +
PAUSE
(Пауза) під час увімкнення живлення принтера, щоб скинути параметри мережі до заводських значень.
LAST SAVED (Востаннє збережені налаштування): Н/З
Веб-сторінка принтера
FACTORY (Заводські):
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
Restore Default Configuration (Відновити заводську конфігурацію)
NETWORK (Мережа):
Print Server Settings (Налаштування сервера друку)
Reset Print Server (Скинути сервер друку)
LAST SAVED (Востаннє збережені налаштування):
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
Restore Saved Configuration (Відновити збережену конфігурацію)
Калібрування датчика носія та стрічки
Відкалібруйте принтер, щоб відрегулювати чутливість датчиків носія та стрічки.
Щоб отримати повні вказівки щодо процедури калібрування, див. Калібрування датчиків стрічки та носія.
Відповідні команди ZPL
~JC
Використовувана команда SGD
ezpl.manual_calibration
Клавіші панелі керування
Утримуйте кнопки
PAUSE
(Пауза) і
CANCEL
(Скасувати) протягом 2 секунд, щоб запустити калібрування.
Веб-сторінка принтера
Процедуру калібрування не можна запустити через веб-сторінки. Налаштування, які встановлюються під час калібрування датчиків, див. на цій веб-сторінці:
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
Calibration (Калібрування)
Не змінюйте ці налаштування без указівок від служби технічної підтримки Zebra або авторизованого спеціаліста з обслуговування.
Режим діагностики зв’язку
Використовуйте цей інструмент діагностики, щоб принтер виводив шістнадцяткові значення для всіх отриманих даних.
Для отримання докладніших відомостей див. Діагностика зв’язку.
Прийняті значення
 • DISABLED (Вимкнено)
 • ENABLED (Увімкнено)
Відповідні команди ZPL
~JD
для ввімкнення
~JE
для вимкнення
Використовувана команда SGD
device.diagnostic_print
Клавіші панелі керування
Коли принтер перебуває в стані готовності, натисніть і втримуйте кнопки
PAUSE
(Пауза) +
FEED
(Подавання) протягом 2 секунд.