Налаштування порту
Налаштування порту
View content for :
Product:

Налаштування порту

Налаштування порту
Налаштування порту
Опис
Швидкість передавання даних
Виберіть значення швидкості відповідно до значення, яке використовується хост-комп’ютером.
Прийняті значення
 • 115200
 • 57600
 • 38400
 • 28800
 • 19200
 • 14400
 • 9600
 • 4800
Відповідні команди ZPL
^SC
Використовувана команда SGD
comm.baud
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
Serial Communications Setup (Налаштування послідовного зв’язку)
Біти даних
Виберіть значення бітів даних відповідно до значення, яке використовується хост-комп’ютером.
Прийняті значення
7 або 8
Відповідні команди ZPL
^SC
Використовувана команда SGD
comm.data_bits
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
Serial Communications Setup (Налаштування послідовного зв’язку)
Парність
Виберіть значення парності, що відповідає значенню, яке використовується хост-комп’ютером.
Прийняті значення
 • NONE (Немає)
 • EVEN (Парний)
 • ODD (Непарний)
Відповідні команди ZPL
^SC
Використовувана команда SGD
comm.parity
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
Serial Communications Setup (Налаштування послідовного зв’язку)
Установлення зв’язку з хостом
Виберіть протокол зв’язку відповідно до протоколу, який використовується хост-комп’ютером.
Прийняті значення
 • XON/XOFF
 • RTS/CTS
 • DSR/DTR
Відповідні команди ZPL
^SC
Використовувана команда SGD
comm.handshake
Веб-сторінка принтера
View and Modify Printer Settings (Переглянути та змінити налаштування принтера)
Serial Communications Setup (Налаштування послідовного зв’язку)