Автоматичне калібрування
Автоматичне калібрування
View content for :
Product:

Автоматичне калібрування

Ви можете налаштувати принтер на виконання автоматичного калібрування (
CALIBRATE
) або короткого калібрування (
SHORT CAL
) за допомогою параметра
POWER UP ACTION
або
HEAD CLOSE ACTION
.
  • CALIBRATE
    (Калібрування) — налаштовує рівні та порогові значення датчика, визначає довжину етикетки та подає носій на наступну перетинку.
  • SHORT CAL
    (Коротке калібрування) — установлює порогові значення для носія та стрічки без регулювання підсилення датчика, визначає довжину етикетки та подає носій на наступну перетинку.
Докладніше про це див. у відомостях про параметри Power-Up Action (Дія ввімкнення живлення) або Power-Up Action (Дія ввімкнення живлення).