Друк пробної етикетки й коригування
Друк пробної етикетки й коригування
View content for :
Product:

Друк пробної етикетки й коригування

Після завантаження носіїв, стрічки (якщо використовується режим термоперенесення), установки драйвера принтера й підключення принтера до комп’ютера надрукуйте пробну етикетку, дотримуючись указівок із цього розділу. Це дасть змогу побачити, чи працює з’єднання та чи потрібно налаштувати параметри принтера.
 1. Вимкніть принтер (положення O).
 2. Натисніть і утримуйте кнопку
  CANCEL
  (Скасувати) під час ввімкнення принтера (положення I). Утримуйте кнопку
  CANCEL
  (Скасувати), доки не вимкнеться перший індикатор на панелі керування.
  Принтер друкує етикетку конфігурації, а потім етикетку мережевої конфігурації, як показано на цих прикладах.
  Зразок етикетки конфігурації принтера
  Зразок етикетки мережевої конфігурації
 3. Етикетку надруковано й вона якісна?
  Якщо…
  Тоді…
  Надруковано якісну етикетку
  Етикетку не надруковано
  1. Переконайтеся, що ви вибрали правильний драйвер принтера.
   Спробуйте ще раз надрукувати етикетку.
  2. Якщо етикетка не надрукувалася, перевірте підключення принтера до комп’ютера й мережі.
  3. За потреби змініть налаштування принтера, щоб вони відповідали налаштуванням комп’ютера або мережі. Див. Налаштування мережі.
  Друкується етикетка низької якості або виникають інші проблеми.
  Указівки з усунення несправностей див. у Проблеми з друком або з якістю друку.