Інші проблеми
Інші проблеми
View content for :
Product:

Інші проблеми

Проблема
Імовірна причина
Рекомендоване рішення
Хост-порт USB не розпізнає USB-пристрій
Принтер не розпізнає USB-пристрій або не читає файли на USB-пристрої, підключеному через хост-порт USB.
Наразі принтер підтримує USB-накопичувачі розміром до 1 ТБ.
Використовуйте USB-накопичувач на 1 ТБ або менше.
Для USB-пристрою може бути потрібне власне джерело живлення.
Якщо для USB-пристрою потрібне зовнішнє джерело живлення, перевірте, чи його підключено до такого джерела.
Параметри принтера не відповідають встановленим
Зміни параметрів не діють.
АБО
Деякі параметри несподівано змінилися.
Програмне налаштування або команда, що перешкоджає змінам параметрів.
Перевірте формати етикеток або налаштування програмного забезпечення, що використовується для надсилання форматів на принтер.
За потреби перегляньте посібник із програмування ZPL, ZBI, Set-Get-Do, Mirror і WML або зверніться до спеціаліста з технічного обслуговування. Копія посібника доступна на zebra.com/manuals.
Команда у форматі етикетки, яка повертає попередні налаштування параметрів.
Зміна IP-адреси
Якщо принтер було вимкнено протягом певного часу, він змінює IP-адресу сервера друку.
Перепризначення IP-адреси відбувається через налаштування вашої мережі.
Якщо зміна IP-адрес заважає працювати, призначте принтеру статичну IP-адресу:
 1. Дізнайтеся, які значення слід призначити для IP-адреси, маски підмережі та шлюзу для вашого сервера друку (проводового, безпровідного або обох).
 2. Змініть відповідне значення протоколу IP на PERMANENT (Постійно).
 3. Введіть потрібні значення для IP-адреси, маски підмережі та шлюзу для відповідного сервера друку.
 4. Скиньте налаштування мережі.
Неможливо налаштувати проводове або безпровідне з’єднання
Після введення IP-адреси, маски підмережі та шлюзу для безпровідного з’єднання на принтері з’єднання з проводовою або безпровідною мережею не встановлюється.
Після зміни значень налаштування мережі принтера має бути скинуто.
Скиньте налаштування мережі.
Значення ESSID не вказано.
 1. Для безпровідного з’єднання потрібно вказати значення ESSID відповідно до значення, що використовується безпровідним маршрутизатором, за допомогою такої команди Set/Get/Do:
  ! U1 setvar "wlan.essid" "value"
  де value — це значення ESSID (іноді називається SSID мережі) маршрутизатора. Стандартне значення можна знайти на наклейці на задній частині маршрутизатора.
  Якщо його було змінено, дізнайтеся значення ESSID у адміністратора мережі.
 2. Якщо принтер попри це не підключається, скиньте налаштування мережі, а потім вимкніть і ввімкніть живлення принтера.
Вказано неправильне значення ESSID або інше.
 1. Надрукувати етикетку конфігурації мережі й перевірити правильність введених значень.
 2. За потреби виправте їх.
 3. Скиньте налаштування мережі.
Проблеми з калібруванням
Помилка автоматичного калібрування.
Неправильно завантажено носій або стрічку.
Перевірте, чи носій і стрічку завантажено належним чином. Див. Завантаження стрічки і Завантаження носія.
Датчики не знаходять носій або стрічку.
Відкалібруйте принтер. Див. Калібрування датчиків стрічки та носія.
Датчики брудні або неправильно встановлені.
Перевірте, чи датчики чисті та правильно встановлені.
Тип носія задано неправильно.
Задайте відповідний тип носія на принтері (з інтервалами / надрізами, нерозривний або з мітками).
Етикетки з розривами визначаються як нерозривні.
Принтер не відкалібровано для носія, що використовується.
Відкалібруйте принтер. Див. Калібрування датчиків стрічки та носія.
Принтер налаштовано на використання нерозривного носія.
Задайте відповідний тип носія на принтері (з інтервалами / надрізами, нерозривний або з мітками).
Принтер зависає
Усі індикатори ввімкнено, а принтер зависає.
Помилка внутрішньої електроніки або мікропрограми.
Вимкніть і ввімкніть живлення принтера. Якщо проблема не зникає, зверніться до спеціаліста з технічного обслуговування.
Принтер зависає під час завантаження.
Помилка основної плати.