Bluetooth із низьким енергоспоживанням (BTLE)
Bluetooth із низьким енергоспоживанням (BTLE)
View content for :
Product:

Bluetooth
із низьким енергоспоживанням (BTLE)

Обмеження та вимоги
Багато мобільних пристроїв можуть з’єднуватися з принтером у радіусі 9,1 м (30 футів) від принтера.
Підключення й налаштування
Вказівки щодо налаштування вашого принтера для використання інтерфейсу Bluetooth див. у посібнику з інсталяції та користування Bluetooth Zebra. Цей посібник доступний на сайті zebra.com/manuals.