Схеми блимання світлодіодів
Схеми блимання світлодіодів

Схеми блимання світлодіодів

Датчик ZS300 має світлодіодний індикатор, що може блимати червоним, зеленим і жовтим кольорами за схемами, які детально описані нижче.
Схеми блимання світлодіодів
Світлодіод для перевірки стану (коротке натискання)
Характер блимання
Завдання не запрограмовано
Відкладене завдання
Завдання розпочато
OK
Повільно
Проблема із датчиком (сигналізація, досягнуто ліміт на зчитування)
Повільно
Н/З
Н/З
Для датчика запрограмовано завдання (через Bluetooth)
Характер блимання
Завдання не запрограмовано
Відкладене завдання
Завдання розпочато
OK
Швидко
Н/З
Змінення стану (довге натискання)
Характер блимання
Пробудження
Відкладене завдання
Запуск відкладеного завдання
OK
Швидко
Н/З
  • Зелений, світлодіодний індикатор блимає швидко: завдання розпочато; датчик записує дані.
  • Зелений, світлодіодний індикатор блимає повільно: датчик не в режимі сну; завдання розпочато.
  • Жовтий, світлодіодний індикатор блимає швидко: датчик не в режимі сну; завдання не виконується.
  • Жовтий, світлодіодний індикатор блимає повільно: завдання не запрограмовано.
  • Зелений і жовтий, блимає повільно/швидко: відкладене завдання; датчик отримав завдання, але початок записування відкладено.
  • Червоний, блимає повільно: датчик у режимі сигналізування.
Датчик переходить у холодний режим 2, коли температура падає нижче –25 °C. Користувач не може змінити стан датчика (наприклад, запустити чи зупинити завдання тощо), коли датчик перебуває за температури –25 °C.