Усунення несправностей
Усунення несправностей

Усунення несправностей

У цьому розділі наведено основні відомості про усунення несправностей датчика ZS300. Відповіді на запитання й рішення проблем, пов’язаних з API, див. у документації API на порталі для розробників (developer.zebra.com/apis).
Усунення несправностей датчика
Проблема
Імовірна причина
Можливе рішення
Світлодіод не засвічується, якщо натиснути кнопку датчика.
Кнопка датчика не утримується натиснутою протягом трьох секунд.
 • Натисніть кнопку датчика й утримуйте її протягом трьох секунд, поки світлодіодний індикатор не почне блимати.
 • Якщо індикатор не засвічується, можливо, розрядилася батарея і датчик слід замінити.
Датчик не з’єднується з мостом, хоча перебуває в радіусі дії зв’язку.
 • Натисніть кнопку датчика, щоб визначити, чи перебуває він у режимі завдання. (На наявність запущеного завдання вказує повільне блимання світлодіодного індикатора зеленим або червоним кольором.)
 • Між датчиком і мостом завелика відстань.
 • Міст не підключено до хмари.
 • Якщо датчик не перебуває в режимі завдання, він може перейти в режим сну. Натисніть кнопку датчика й утримуйте її протягом трьох секунд, поки світлодіодний індикатор не почне блимати.
 • Якщо датчик перебуває в режимі завдання, він має автоматично з’єднуватися з мостом.
 • Стежте за тим, щоб датчик і міст не були надто далеко один від одного та перебували в радіусі дії зв’язку Bluetooth.
 • Переконайтеся, що міст під’єднано до хмари. Якщо це не так, перевірте з’єднання моста з мережею.
 • Перезавантажте міст, від’єднавши та знову під’єднавши джерело живлення.
Датчик не підключається до пристрою Android, на якому запущено сервіс електронних датчиків температури Electronic Temperature Sensor для Android, хоча той перебуває в радіусі дії зв’язку.
 • Bluetooth-модуль на пристрої Android не ввімкнено.
 • Натисніть кнопку датчика, щоб визначити, чи перебуває він у режимі завдання. (На наявність запущеного завдання вказує повільне блимання світлодіодного індикатора зеленим або червоним кольором.)
 • Між датчиком і пристроєм Android завелика відстань.
 • Пристрій Android не підключено до хмари.
 • Мобільній програмі Android не надано належні дозволи для ввімкнення Bluetooth.
 • Перевірте, чи ввімкнено Bluetooth на мобільному пристрої.
 • Перевірте, чи на пристрої запущено сервіс електронних датчиків температури Electronic Temperature Sensor і чи надано необхідні дозволи.
 • Якщо датчик не перебуває в режимі завдання, він може перейти в режим сну. Натисніть кнопку датчика й утримуйте її протягом трьох секунд, поки світлодіодний індикатор не почне блимати.
 • Якщо датчик перебуває в режимі завдання, він має автоматично з’єднуватися з пристроєм Android.
 • Стежте за тим, щоб датчик і пристрій Android не були надто далеко один від одного та перебували в радіусі дії зв’язку Bluetooth.
 • Переконайтеся, що пристрій Android підключено до хмари. Якщо це не так, перевірте з’єднання пристрою Android із мережею. Програма ZSFinder вимагає доступу до адрес scv.zpc.zebra.com (порт 443) і api.zebra.com (порт 443).
 • Переконайтеся, що мобільній програмі Android надано належні дозволи для ввімкнення Bluetooth.
Датчик не відображається в режимі пошуку пристроїв поблизу.
 • Кнопка датчика не утримується натиснутою протягом трьох секунд.
 • Між пристроєм Android і датчиком завелика відстань.
 • На пристрої Android не ввімкнено Bluetooth.
 • Мобільній програмі Android не надано належні дозволи для ввімкнення Bluetooth.
 • Натисніть кнопку датчика й утримуйте її протягом трьох секунд, поки світлодіодний індикатор не почне блимати.
 • Переконайтеся, що датчик і міст перебувають на належній відстані один від одного для зв’язку через Bluetooth.
 • Перевірте, чи ввімкнено Bluetooth на пристрої Android (якщо датчики не відображаються).
 • Переконайтеся, що мобільній програмі Android надано належні дозволи для ввімкнення Bluetooth.
 • Повторіть сканування.
Датчик перестав збирати дані до завершення завдання.
 • Датчик уже зібрав максимальний обсяг даних (наприклад, 16 000 точок), а перезаписування не запрограмовано.
 • Температура впала нижче робочого діапазону.
 • Переконайтеся, що користувач розуміє, як швидкість вибірки даних впливає на період, протягом якого буде зібрано максимальну кількість точок. (Розберіться, як увімкнути або вимкнути циклічне перезаписування, щоб користувач міг перезаписувати старі дані. Також слід пам’ятати, що сигнали не перезаписуються.)
 • Поверніть датчик в умови, що відповідають діапазону робочої температури. Пам’ятайте, що моніторинг температури не буде відновлено автоматично після повернення датчика в умови, що відповідають діапазону робочої температури. Крім того, якщо температура виходить за нижню межу робочої температури в режимі завдання, відбувається втрата потужності під час завдання, після чого датчик стає непридатним до повторного використання.
Не вдається зупинити завдання для датчика.
 • Датчик перебуває поза радіусом дії зв’язку з мостом.
 • Між пристроєм Android і датчиком завелика відстань.
 • Мережа блокує зв’язок із хмарою.
 • Перемістить датчик ближче до моста або мобільного пристрою Android.
 • Разом з адміністратором мережі забезпечте доступ до потрібних хмарних серверів Zebra Savanna Cloud.
Датчик не починає виконання завдання.
 • Датчик перебуває поза радіусом дії зв’язку з мостом.
 • Датчик не ввімкнено.
 • Датчик налаштовано для запуску із затримкою (наприклад, за параметрами часу чи температури або через натискання кнопки).
 • Температура в місці перебування датчика нижча за –25 °C.
 • Перемістить датчик ближче до моста.
 • Натисніть кнопку датчика й утримуйте її протягом трьох секунд, поки світлодіодний індикатор не почне блимати.
 • Перевірте час початку.
 • Переконайтеся, що температура в місці перебування датчика вища за –25 °C.