Extending Battery Life
การยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

การยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

  • อย่าให้แบตเตอรี่สัมผัสกับแสงอาทิตย์โดยตรงหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 40°C (104°F) ขณะชาร์จ
  • ใช้เครื่องชาร์จของ Zebra เสมอ เนื่องจากได้รับการออกแบบมาสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโดยเฉพาะ การใช้เครื่องชาร์จประเภทอื่นอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้
  • ใช้สื่อสิ่งพิมพ์ที่เหมาะสมตามข้อกำหนดการพิมพ์ของคุณ ตัวแทนจำหน่ายเครื่องพิมพ์ Zebra ที่ได้รับอนุญาตสามารถแนะนำสื่อสิ่งพิมพ์ที่เหมาะกับการใช้งานของคุณได้
  • ให้พิจารณาใช้ฉลากสำเร็จรูปพร้อมพิมพ์ หากคุณจะพิมพ์ข้อความหรือกราฟิกเดียวกันบนฉลากทุกแผ่น
  • เลือกความเข้มของการพิมพ์และความเร็วในการพิมพ์ที่เหมาะกับสื่อสิ่งพิมพ์ของคุณ
  • ใช้การแฮนด์เชคซอฟต์แวร์ (XON/XOFF) ทุกครั้งที่เป็นไปได้
  • หากจะไม่ใช้เครื่องพิมพ์ตั้งแต่หนึ่งวันขึ้นไป และคุณไม่ได้ทำการชาร์จแบตเตอรี่เพื่อฟื้นฟูสภาพ ให้ถอดแบตเตอรี่ออก
  • พิจารณาซื้อแบตเตอรี่สำรองไว้อีกชุด
  • ระลึกไว้เสมอว่าประสิทธิภาพในการเก็บประจุของแบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้จะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป รอบการชาร์จของแบตเตอรี่นั้นมีจำนวนจำกัดก่อนที่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนใหม่ กำจัดทิ้งแบตเตอรี่ด้วยวิธีที่ถูกต้องเสมอ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำจัดทิ้งแบตเตอรี่ได้ที่ การกำจัดทิ้งแบตเตอรี่และผลิตภัณฑ์