Slovak Voice Commands
Slovak Voice Commands

Slovak Voice Commands

When the device language is set to Slovak,
Zebra PTT Pro
uses Slovak to receive and respond to voice commands.

Locate Contact

Slovak Command
Action
Lokalizovať
Locate contact.
Nájsť
Find contact.
Kde
Where is contact?
These commands require the Location Area Service.

Talk to a Contact, Group, or Default Callee

Slovak Command
Action
Hovor
Make a PTT call to a contact.
Rozprávať s
Hovoriť s predvoleným volaným
Make a PTT call to default callee.
Hovorte so skupinou
Make a PTT call to a group.
Push to talk so skupinou
Hovoriť s predvolenou volanou skupinou
Make a PTT call to default callee group.

Message a Contact or Group

Slovak Command
Action
Správa pre
Send a message to a contact.
Text pre
Správa pre skupinu
Send a message to a group.
Text pre skupinu

Manage Messages

Slovak Command
Action
Koľko mám správ
Report the total number of messages.
Počet správ
Koľko mám neprečítaných správ
Report the number of unread messages.
Počet neprečítaných správ
Prehrať moje neprečítané správy
Play unread messages.
Prehrať neprečítané správy
Najskôr prehrať nové správy
Play newest message first.
Najskôr prehrať najnovšie správy
Vymazať všetky správy
Delete all messages.
Vymazať všetky konverzácie
Delete all conversations.