עדכון קושחת המדפסת לסיום התקנת האפשרויות
עדכון קושחת המדפסת לסיום התקנת האפשרויות

עדכון קושחת המדפסת לסיום התקנת האפשרויות

כדי לוודא ביצועים מיטביים של המדפסת, עדכן באופן שגרתי את קושחת המדפסת עם הגרסה העדכנית. ראה עדכון קושחת המדפסת.
ההנחיות העדכניות ביותר זמינות באתר האינטרנט של Zebra בכתובת zebra.com/support.